Kompetanseutvikling

RSA Brøset har i over 10 år drevet med planlagt og systematisk klinisk fag/kompetanseutvikling innenfor områdene sikkerhet og rettspsykiatri. Fag/kompetanseutviklingen har omhandlet implementering og videreutvikling av ny kunnskap, vedlikehold og systematisering av eksisterende kompetanse, endring av rutiner, utarbeidelse av prosedyrer, utarbeidelse av undervisningsopplegg samt kvalitetssikring av pasientbehandling.

Den kliniske fag/kompetanseutviklingen har fokus på strukturert risikovurdering/ risikohåndtering, observasjoner, dokumentasjon, planarbeid, behandling, tverrfaglig samarbeid, forebygging av aggresjon og vold og sikkerhetsarbeid.  Dette er områder som anses som nødvendige for å sikre høy kvalitet på RSA Brøset sine tjenester innenfor sikkerhet og rettspsykiatri

Fag/kompetanseutvikling er organisert gjennom opprettelse av ulike kompetansegrupper. På RSA Brøset er de ulike gruppene kjent under følgende benevnelser:
• START
• Brøsetmodellen
• Sikkerhetsarbeid/ Forebygging av aggresjon og vold
• Rettspsykiatri(§167) er et klinisk fagutviklingsprosjekt som etter hvert vil bli en permanent kompetansegruppe.

Disse gruppene er definert som RSA Brøset sine formelle kompetanseområder.   Dette er forankret i Sikkerhetsavd. lederforum som er det øverste beslutningsorganet ved RSA Brøset.

Kompetansegruppene får sitt mandat fra sikkerhetsavd. lederforum og skal bl.a. samkjøre RSA Brøset  sine kompetanseområder gjennom utvikling, implementering og kvalitetssikring.

Gruppene koordineres av systemrådgiver.


Organisering av kompetanseområdene RSA Brøset

 


 

Fant du det du lette etter?