Brøset, Regional sikkerhetsavdeling

Sikkerhetspostene består av to regionale og én fylkesdekkende sikkerhetspost.
I tillegg en enhet for ergoterapi. De tre sengepostene utgjør til sammen klinikken, eller tradisjonelt ofte kalt ”Regional Sikkerhetsavdeling Brøset”.

Bilde av hovedinngang til Brøset avdeling
 
Les mer om Brøset, Regional sikkerhetsavdeling

Brøset, Regional sikkerhetsavdeling

Postene yter tjenester til pasienter med alvorlige psykiske lidelser, som har en høy risikoatferd eller er for ressurskrevende for det ordinære helse- og/eller fengselsvesenet. Hovedfokus er å gjøre pasientene i stand til å motta behandling på et lavere omsorgsnivå – å redusere atferdsavvik, i særlig grad risikofylt atferd.

Viktige oppgaver

 • Behandling av pasienter etter Psykisk helsevernloven
 • Gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern
 • Observasjon av fengselsinnsatte etter lov
 • Rettspsykiatrisk observasjon etter straffeprosessloven
 • Hospitering og veileding til fengselshelsetjenesten, fengselsbetjenter og fengselsledelse
 • Risikovurdering og risikohåndtering

Visste du at

Sikkerhetspostene ved Brøset- var den første av tre regionale sikkerhetsavdelinger i Norge og har lang erfaring innenfor sitt fagområde har ca. 24 innleggelser hvert år.

Kontakt

Besøkstider
mandag - fredag 08.00 - 15.30
Telefon
72823550
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital

Regional sikkerhetsavdeling

Postboks 1803 Lade

7440 TRONDHEIM

Brøset
Besøksadresse
Brøsetveien 100(Google maps)
7046 Trondheim
Telefon
72823700

Kart

Parkering Brøset

​Gratis parkering

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter:
 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.


Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Artikler

 • Kompetanseutvikling

  RSA Brøset har i over 10 år drevet med planlagt og systematisk klinisk fag/kompetanseutvikling innenfor områdene sikkerhet og rettspsykiatri. Fag/kompetanseutviklingen har omhandlet implementering og videreutvikling av ny kunnskap, vedlikeh...

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.