Brøset, Regional sikkerhetsavdeling

Sikkerhetspostene består av to regionale og én fylkesdekkende sikkerhetspost.
I tillegg en enhet for ergoterapi. De tre sengepostene utgjør til sammen klinikken, eller tradisjonelt ofte kalt ”Regional Sikkerhetsavdeling Brøset”.

Bilde av hovedinngang til Brøset avdeling
 
Les mer om Brøset, Regional sikkerhetsavdeling

Brøset, Regional sikkerhetsavdeling

Postene yter tjenester til pasienter med alvorlige psykiske lidelser, som har en høy risikoatferd eller er for ressurskrevende for det ordinære helse- og/eller fengselsvesenet. Hovedfokus er å gjøre pasientene i stand til å motta behandling på et lavere omsorgsnivå – å redusere atferdsavvik, i særlig grad risikofylt atferd.

Viktige oppgaver

 • Behandling av pasienter etter Psykisk helsevernloven
 • Gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern
 • Observasjon av fengselsinnsatte etter lov
 • Rettspsykiatrisk observasjon etter straffeprosessloven
 • Hospitering og veileding til fengselshelsetjenesten, fengselsbetjenter og fengselsledelse
 • Risikovurdering og risikohåndtering

Visste du at

Sikkerhetspostene ved Brøset- var den første av tre regionale sikkerhetsavdelinger i Norge og har lang erfaring innenfor sitt fagområde har ca. 24 innleggelser hvert år.

Kontaktinformasjon

Besøkstider
mandag - fredag 08.00 - 15.30
Telefon
72 82 35 50
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital

Regional sikkerhetsavdeling

Postboks 1803 Lade

7440 TRONDHEIM

Brøset
Besøksadresse
Brøsetveien 100(Kart)

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Parkering Brøset

​Gratis parkering

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?