Brøset, Regional sikkerhetsavdeling

Sikkerhetspostene består av to regionale og én fylkesdekkende sikkerhetspost.
I tillegg en enhet for ergoterapi. De tre sengepostene utgjør til sammen klinikken, eller tradisjonelt ofte kalt ”Regional Sikkerhetsavdeling Brøset”.

Les mer om Brøset, Regional sikkerhetsavdeling

Brøset, Regional sikkerhetsavdeling

Postene yter tjenester til pasienter med alvorlige psykiske lidelser, som har en høy risikoatferd eller er for ressurskrevende for det ordinære helse- og/eller fengselsvesenet. Hovedfokus er å gjøre pasientene i stand til å motta behandling på et lavere omsorgsnivå – å redusere atferdsavvik, i særlig grad risikofylt atferd.

Viktige oppgaver

 • Behandling av pasienter etter Psykisk helsevernloven
 • Gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern
 • Observasjon av fengselsinnsatte etter lov
 • Rettspsykiatrisk observasjon etter straffeprosessloven
 • Hospitering og veileding til fengselshelsetjenesten, fengselsbetjenter og fengselsledelse
 • Risikovurdering og risikohåndtering

Visste du at

Sikkerhetspostene ved Brøset- var den første av tre regionale sikkerhetsavdelinger i Norge og har lang erfaring innenfor sitt fagområde har ca. 24 innleggelser hvert år.

Kontakt

Telefon
72 82 37 00

Brøset

Besøksadresse
Brøsetveien 100(Google maps)
7046 Trondheim
Telefon
72 82 37 00

Kart

Parkering Brøset

​Gratis parkering

Praktisk informasjon

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
 • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.