Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Forskning og fagutvikling innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Les mer om Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Helse Midt/Nord er én av fire seksjoner lokalisert ved Avdeling Brøset.

Kompetansesenteret får sitt oppdragsbrev fra Helsedirektoratet gjennom Helse Midt og St. Olavs HF fungerer som vertskap for senteret.

Kompetansesenteret har ansvar for undervisning, forskning og fagutvikling innenfor tre likestilte fagområder: Sikkerhetspsykiatri, Fengselspsykiatri, Rettspsykiatri.

Kjerneoppgaven er sikkerhets- og risikoproblematikk tilknyttet alvorlige psykiske lidelser og avvik, herunder sedelighetsforbrytelser og seksualisert vold.

Kompetansesenteret jobber i et tverrfaglig miljø og består av medarbeidere fra ulike faggrupper med høy kompetanse innen sine fagfelt.

Senteret er en del av et kompetansesenternettverk med tilsvarende sentra i Helse Sør/Øst og Helse Vest.

Dette kompetansesenternettverket for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri blir forkortet under navnet SIFER.

Les mer på www.sifer.no

 

Kontakt

Telefon
72823700
E-post

Brøset

Besøksadresse
Brøsetveien 100(Google maps)
7046 Trondheim
Telefon
72 82 37 00