Brøset, Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Forskning og fagutvikling innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Les mer om Brøset, Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Brøset, Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Helse Midt-Norge / Helse Nord er én av fire seksjoner lokalisert ved Avdeling Brøset.

Kompetansesenteret får sitt oppdragsbrev fra Helsedirektoratet gjennom Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital fungerer som vertskap for senteret.

Kompetansesenteret har ansvar for undervisning, forskning og fagutvikling innenfor tre likestilte fagområder: Sikkerhetspsykiatri, Fengselspsykiatri, Rettspsykiatri.

Kjerneoppgaven er sikkerhets- og risikoproblematikk tilknyttet alvorlige psykiske lidelser og avvik, herunder sedelighetsforbrytelser og seksualisert vold.

Kompetansesenteret jobber i et tverrfaglig miljø og består av medarbeidere fra ulike faggrupper med høy kompetanse innen sine fagfelt.

Senteret er en del av et kompetansesenternettverk med tilsvarende sentra i Helse Sør/Øst og Helse Vest.

Dette kompetansesenternettverket for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri blir forkortet under navnet SIFER.

Les mer på www.sifer.no

 

Kontaktinformasjon

Kart

Parkering Brøset

​Gratis parkering

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.