Brøset, Habiliteringstjenesten for voksne

Habilitering i spesialisthelsetjenesten handler om å fremme livskvalitet, mestring og fysisk- og psykisk helse hos mennesker med funksjonshemming gjennom utredning, diagnostikk, behandling og tiltak.

 

Les mer om Brøset, Habiliteringstjenesten for voksne

Brøset, Habiliteringstjenesten for voksne

Habilitering er en planlagt og tidsavgrenset prosess hvor målet er å øke pasientens evne til å fungere mest mulig selvstendig i hverdagslivet.
Habiliteringstjenesten for voksne bistår mennesker med medfødte eller ervervede hjerneskader og/eller sammensatte funksjonshemminger. Avdelingen er organisert som en psykiatrisk poliklinikk og gir ambulante og polikliniske tjenester. Vi tilbyr utredning og behandling til pasienter samt rådgivning og veiledning til hjelpeapparat og pårørende. Habiliteringstjenesten for voksne er et lærings- og mestringssenter med tilbud om opplæring og kurs til pasienter og pårørende. Vår hovedsamarbeidspartner er, ved siden av pasienten selv og dennes pårørende og hjelpeverge, oftest den kommunale helse- og sosialtjenesten.
Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag har 28,5 årsverk og favner en bred flerfaglig stab. Avdelingen er organisert iTverrfaglige team_ 04.2017.pdf som betjener hvert sitt geografiske ansvarsområde. Habiliteringstjenesten for voksne er organisert under divisjon Psykisk helsevern, avdeling Brøset.
 

Kontaktinformasjon til ansatte:Ansatte HAVO_04.2017.pdf

 

Habiliteringstjenesten for barn og unge - HABU

 

Kontakt

Oppmøtested

Brøsetveien 100

Besøkstider
mandag08:00- 15:30
tirsdag08:00- 15:30
onsdag08:00- 15:30
torsdag08:00- 15:30
fredag08:00- 15:30
Telefon
72823630
mandag08:00- 15:30
tirsdag08:00- 15:30
onsdag08:00- 15:30
torsdag08:00- 15:30
fredag08:00- 15:30
E-post
Postadresse

Habiliteringstjenesten for voksne
Postboks 3250, Sluppen
7006 TRONDHEIM

 

Brøset

Besøksadresse
Brøsetveien 100(Google maps)
7046 Trondheim
Telefon
72 82 37 00

Asperger syndrom hos voksnehttps://stolav.no/behandlinger/asperger-syndrom-hos-voksneAsperger syndrom hos voksneAAspergers syndromAspergers syndromAspergers syndromAspergers syndrom
Autismespekterforstyrrelser hos voksnehttps://stolav.no/behandlinger/autismespekterforstyrrelser-hos-voksneAutismespekterforstyrrelser hos voksneAAutismespekterlidelserAutismespekterlidelserAutismespekterlidelserAutismespekterlidelser
Cerebral parese hos voksnehttps://stolav.no/behandlinger/cerebral-parese-hos-voksneCerebral parese hos voksneCOppfølging av voksne med cerebral parese/ motorikk i psykisk helsevernOppfølging av voksne med cerebral parese/ motorikk i psykisk helsevernOppfølging av voksne med cerebral parese/ motorikk i psykisk helsevernOppfølging av voksne med cerebral parese/ motorikk i psykisk helsevern
Psykiske lidelser hos personer med utviklingshemninghttps://stolav.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-personer-med-utviklingshemningPsykiske lidelser hos personer med utviklingshemningPPsykiske lidelser hos personer med utviklingshemningPsykiske lidelser hos personer med utviklingshemningPsykiske lidelser hos personer med utviklingshemningPsykiske lidelser hos personer med utviklingshemning
Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemninghttps://stolav.no/behandlinger/tvang-og-makt-overfor-personer-med-psykisk-utviklingshemningTvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemningTTvang og makt ovenfor personer med utviklingshemningTvang og makt ovenfor personer med utviklingshemningTvang og makt ovenfor personer med utviklingshemningTvang og makt ovenfor personer med utviklingshemning
Utredning av personer med utviklingshemninghttps://stolav.no/behandlinger/utredning-av-personer-med-utviklingshemningUtredning av personer med utviklingshemningUUtredning for personer med utviklingshemning i psykisk helsevernUtredning for personer med utviklingshemning i psykisk helsevernUtredning for personer med utviklingshemning i psykisk helsevernUtredning for personer med utviklingshemning i psykisk helsevern
Vurdering av demens til personer med utviklingshemnighttps://stolav.no/behandlinger/vurdering-av-demens-til-personer-med-utviklingshemnigVurdering av demens til personer med utviklingshemnigVDemens hospersoner med utviklingshemning i psykisk helsevernDemens hospersoner med utviklingshemning i psykisk helsevernDemens hospersoner med utviklingshemning i psykisk helsevernDemens hospersoner med utviklingshemning i psykisk helsevern

Arrangementer

Oppmøtested

Brøsetveien 100

Besøkstider
mandag08:00- 15:30
tirsdag08:00- 15:30
onsdag08:00- 15:30
torsdag08:00- 15:30
fredag08:00- 15:30
Telefon
72823630
mandag08:00- 15:30
tirsdag08:00- 15:30
onsdag08:00- 15:30
torsdag08:00- 15:30
fredag08:00- 15:30
E-post
Postadresse

Habiliteringstjenesten for voksne
Postboks 3250, Sluppen
7006 TRONDHEIM

 

Brøset

Besøksadresse
Brøsetveien 100(Google maps)
7046 Trondheim
Telefon
72 82 37 00

Brøset, Lærings- og mestringssenter Habiliteringstjenestenhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/broset/habiliteringstjenesten-for-voksne/lering-og-mestringBrøset, Lærings- og mestringssenter Habiliteringstjenesten
Brøset, Sinnemestringhttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/broset/habiliteringstjenesten-for-voksne/sinnemestringBrøset, Sinnemestring

Praktisk informasjon

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
  • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.