Avdeling Brøset

Avdeling Brøset består av Regional sikkerhetsavdeling, Kompetansesenter for fengsels-, sikkerhets og rettspsykiatri og Fagenhet for tvungen omsorg. 

Fra og med 01.01.18 ble Habiliteringstjenesten for voksne organisert under Divisjon psykisk helsevern, avdeling Østmarka, men holder fortsatt til på Brøset.

Fant du det du lette etter?