BUP, Utredning- og behandlingsenheten

Utredning- og behandlingsenheten er en 5-døgnsenhet som tar imot ungdommer mellom 12 og 18 år. Tilbudet ved enheten består i utredning- og behandling av psykiske lidelser. Enheten kan ta imot 8 pasienter samtidig og har 23 ansatte. En henvisning fra en av våre poliklinikker er nødvendig.

Les mer om BUP, Utredning- og behandlingsenheten

BUP, Utredning- og behandlingsenheten

Ungdommene som innlegges har behov for et mer omfattende tilbud enn hva en poliklinikk kan tilby.

Et utredningsforløp er vanligvis fire til seks uker, og ungdommen blir i den perioden utredet for barne- og ungdomspsykiatriske diagnoser.

Et behandlingsforløp vil variere i lengde, men kan ofte strekke seg over måneder.

Utredning/ behandling består av miljøterapi, individualsamtaler og familiesamtaler. Rundt hver pasient etableres et team bestående av miljøpersonal, enhetens ledelse, lege, psykolog, familieterapeut og kontaktlærer fra Lianvatnet skole.

Lianvatnet skole er en viktig del av tilbudet. Enheten samarbeider tett med ungdommens foreldre/ omsorgsbase, poliklinikk og evt. andre instanser.

Å være pasient

Informasjon som kan være greit å vite før du kommer til enheten.

Rom:
Alle ungdommene har eget rom med bad. Det er tillatt å ta med personlige eiendeler, etter avtale, for å gjøre rommet mer personlig.

Mat:
Frokost, middag og kveldsmat inntas i enheten, lunsj spises på skolen. Middagsmeny for hele uka henges opp hver mandag.

Måltider:

08.00 Frokost

15.30 Middag

20.00 Kveldsmat

Telefon:

Det er lov å ha med egen mobiltelefon, den skal brukes på rommet.

Data/internett:

Ungdommene kan ha med egen PC. Denne skal  brukes på rommet. For de som vil ha med PC, lages egne avtaler for både bruk og oppbevaring av PC. Skjermbruk skal ikke komme i konflikt med planlagte aktiviteter, måltider eller skole.

Det er trådløst internett i enheten.

Aktiviteter står sentralt under oppholdet ved enheten. Hver kveld er det ulike aktiviteter og planer på programmet. Alle ungdommer har sin egen ukeplan/dagsplan. Vi har lagt ved et eksempel på ukeplan, se HER (pdf).

Aktivitetene fordeles slik:

Mandag - kreativ gruppe

Hver mandag er det kreativ gruppe som ledes av miljøterapeuter med kompetanse i kreative metoder. Musikk, maling og tegning er eksempler på metoder som blir brukt. Det er ikke nødvendig med forkunnskap på området. 

Tirsdag - aktivitet utenfor enheten

Enheten disponerer en minibuss. Da drar vi på planlagte aktiviteter som varierer med årstiden og tilbud. Eksempler på dette kan være bowling, go-cart, kino, fotballkamp, pizza etc. I løpet av et utredningsforløp vil ungdommen tilbys ulike aktiviteter slik at personalet kan bli kjent med ungdommen i forskjellige situasjoner. 

Onsdag - romvask og besøkskveld

Etter middag vasker og rydder ungdommene eget rom. Ungdommene kan ta imot besøk av familie og venner eller dra ut fra enheten etter avtale. 

Torsdag - aktivitet

Denne dagen blir også brukt til aktiviteter, som oftest i nærområdet.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Seksjonsleder: John Andre Aasen

Assisterende seksjonsleder: Hilde Julie Kvig

Telefon
72 82 27 40
mandag - torsdag 24 t
fredag fram til 15.00
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital HF

BUP-klinikk, Utredning- og  behandlingsenheten

Postboks 3250 Torgarden

7006 Trondheim

Vådanvegen 45, Lian
Besøksadresse
Vådanvegen 45(Kart)
7024 Trondheim
Telefon
72 82 27 40
E-post

Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.