BUP, Utredning- og behandlingsenheten

I forbindelse med den pågående Corona-epidemien presiserer Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk at:

Poliklinisk virksomhet opprettholdes i så stor grad som mulig ut i fra de til enhver tid rådende omstendigheter. BUP-klinikk har nå åpnet for mer fysisk oppmøte ved klinisk konsultasjon samtidig som en del konsultasjoner fortsatt skjer ved bruk av digital plattform, eks. telefon og Skype for business (kryptert linje godkjent av pasientombudet og datatilsynet). Mottak og henvisninger blir vurdert fortløpende og inntak planlegges utfra den enhver tid gjeldende ressurssituasjonen.


Ved våre sengeposter på Lian vurderer vi av smittevernhensyn nøye behov for innleggelse opp mot helsehjelp som kan gis poliklinisk og via digitale plattformer. Akuttinnleggelser og øyeblikkelig hjelp opprettholdes som før. Vi har nå også gjenåpnet vår sengepost - Utredning- og behandlingsenheten for innleggelser.


Det henstilles for øvrig til St. Olavs hospital HF sin egen hjemmeside som inneholder siste oppdateringer knyttet til Corona-epidemien.


Utredning- og behandlingsenheten er en 5-døgnsenhet som tar imot ungdommer mellom 12 og 18 år. Tilbudet ved enheten består i utredning- og behandling av psykiske lidelser. Enheten kan ta imot 8 pasienter samtidig og har 23 ansatte. En henvisning fra en av våre poliklinikker er nødvendig.

Les mer om BUP, Utredning- og behandlingsenheten

BUP, Utredning- og behandlingsenheten

Ungdommene som blir lagt inn hos oss har behov for et mer omfattende tilbud enn hva en poliklinikk kan tilby.

Et utredningsforløp er vanligvis fire til seks uker, og ungdommen blir i den perioden utredet for barne- og ungdomspsykiatriske diagnoser.

Et behandlingsforløp vil variere i lengde, men kan ofte strekke seg over måneder.

Utredning/behandling består av miljøterapi, individualsamtaler og familiesamtaler. Rundt hver pasient etablerer vi et team bestående av miljøpersonal, enhetens ledelse, lege, psykolog, familieterapeut og kontaktlærer fra Lianvatnet skole.

Lianvatnet skole er en viktig del av tilbudet. Enheten samarbeider tett med ungdommens foreldre/ omsorgsbase, poliklinikk og evt. andre instanser.

Å være pasient

Informasjon som kan være greit å vite før du kommer til enheten.

Rom:

Alle ungdommene har eget rom med bad. Det er tillatt å ta med personlige eiendeler, etter avtale, for å gjøre rommet mer personlig.


Mat:

Frokost, middag og kveldsmat inntas i enheten, lunsj spises på skolen. Middagsmeny for hele uka henges opp hver mandag.


Måltider:

08.00 Frokost

15.30 Middag

20.00 Kveldsmat


Telefon:

Det er lov å ha med egen mobiltelefon, den skal brukes på rommet.


Data/internett:

Ungdommene kan ha med egen PC. Denne skal  brukes på rommet. For de som vil ha med PC, lages egne avtaler for både bruk og oppbevaring av PC. Skjermbruk skal ikke komme i konflikt med planlagte aktiviteter, måltider eller skole.

Det er trådløst internett i enheten.


Aktiviteter står sentralt under oppholdet ved enheten. Hver kveld er det ulike aktiviteter og planer på programmet. Alle ungdommer har sin egen ukeplan/dagsplan. Vi har lagt ved et eksempel på ukeplan, se HER (pdf).


Aktivitetene fordeles slik:

Mandag - kreativ gruppe

Hver mandag er det kreativ gruppe som ledes av miljøterapeuter med kompetanse i kreative metoder. Musikk, maling og tegning er eksempler på metoder som blir brukt. Det er ikke nødvendig med forkunnskap på området. 

Tirsdag - aktivitet utenfor enheten

Enheten disponerer en minibuss. Da drar vi på planlagte aktiviteter som varierer med årstiden og tilbud. Eksempler på dette kan være bowling, go-cart, kino, fotballkamp, pizza etc. I løpet av et utredningsforløp vil ungdommen tilbys ulike aktiviteter slik at personalet kan bli kjent med ungdommen i forskjellige situasjoner. 

Onsdag - romvask og besøkskveld

Etter middag vasker og rydder ungdommene eget rom. Ungdommene kan ta imot besøk av familie og venner eller dra ut fra enheten etter avtale. 

Torsdag - aktivitet

Denne dagen blir også brukt til aktiviteter, som oftest i nærområdet.

Video: En omvisning av Utredning- og behandlingsenheten

 


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Seksjonsleder: John Andre Aasen

Assisterende seksjonsleder: Hilde Julie Kvig

Telefon
72 82 27 40
mandag - torsdag 24 t
fredag fram til 15.00
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital HF

BUP-klinikk, Utredning- og  behandlingsenheten

Postboks 3250 Torgarden

7006 Trondheim

Vådanvegen 45, Lian
Besøksadresse
Vådanvegen 45(Kart)
7024 Trondheim
Telefon
72 82 27 40
E-post

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

  • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
    (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
     
  • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?