BUP, Akuttenheten

I forbindelse med den pågående Corona-epidemien presiserer Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk at:

Poliklinisk virksomhet opprettholdes i så stor grad som mulig ut i fra de til enhver tid rådende omstendigheter. BUP-klinikk har nå åpnet for mer fysisk oppmøte ved klinisk konsultasjon samtidig som en del konsultasjoner fortsatt skjer ved bruk av digital plattform, eks. telefon og Skype for business (kryptert linje godkjent av pasientombudet og datatilsynet). Mottak og henvisninger blir vurdert fortløpende og inntak planlegges utfra den enhver tid gjeldende ressurssituasjonen.


Ved våre sengeposter på Lian vurderer vi av smittevernhensyn nøye behov for innleggelse opp mot helsehjelp som kan gis poliklinisk og via digitale plattformer. Akuttinnleggelser og øyeblikkelig hjelp opprettholdes som før. Vi har nå også gjenåpnet vår sengepost - Utredning- og behandlingsenheten for innleggelser.


Det henstilles for øvrig til St. Olavs hospital HF sin egen hjemmeside som inneholder siste oppdateringer knyttet til Corona-epidemien.


Akuttenheten v/Seksjon Lian har ansvar for å ta imot barn og unge mellom 12 og 18 år fra alle kommuner i Sør-Trøndelag, som trenger øyeblikkelig innleggelser og/eller akutt behandling.

Enheten har totalt 6 senger. To av disse sengeplassene er på et intensivt avsnitt, der pasienter med ekstra behov for ro og skjerming kan være.

En henvisning fra en av våre poliklinikker, fastlege eller legevakt er nødvendig.

Fant du det du lette etter?