Regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge (REHP)

BUP Poliklinikk Rosten innehar en regional funksjon for døve/døvblinde og hørselshemmede barn og unge med mistanke om psykisk lidelse. TIlbudet gjelder også for hørende barn av døve foreldre. Vi tilbyr spesialister med hørsels- og tegnspråkkompetanse som primært gir konsultasjon og utredningskompetanse til det lokale psykisk helsevern for barn og unge i Helse Midt-Norge.

Les mer om Regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge (REHP)

Regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge (REHP)

Målgruppe

Barn og unge (0-18 år) med alvorlige psykiske lidelser som er/har:

 • Førspråklig døve/tunghørte         
 • Døvblitte/tunghørtblitte
 • Ervervet og medfødt døvblindhet/kombinerte sansetap
 • Hørende barn av døve foreldre (KODA)
 • Auditory Processing Disorder (APD), Auditiv Nevropati (AN), etc. kan vurderes

Enhetens oppgaver

Enheten tilbyr poliklinisk utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge i målgruppa. Primært tilby vi konsultasjon til samarbeidspartnere i forhold til barn og unge i målgruppa. Dette kan bl.a. være:

 • Utredningsassistanse
 • Veiledning om bruk av tegnspråktolk i terapi
 • Hørselsfaglig veiledning og konsultasjon i forhold til terapeutisk arbeid med hørselshemmede
 • Bistand i deler eller hele behandlingstilbudet til klienten

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykiske helse (NBHP) trekkes inn når utvidet kompetanse behøves.

Kommunikasjonsform

Det er ønskelig å kunne tilby pasienten utredning og behandling på sin foretrukne kommunikasjonsform. Vi tilbyr utredning og behandling på norsk tale, norsk tale med tegnstøtte og norsk tegnspråk med og uten tolk.

Henvisning

 • Det brukes eget henvisningsskjema i BUP: http://nbup.no/om-n-bup/
 • Barn og unge bosatt i Møre og Romsdal og Trøndelag (Sør- og Nord-Trøndelag) henvises direkte av fastlege evt. i samarbeid med barnevern/PPT. For å sikre lokal forankring vil REHP kontakte lokal BUP.
 • I tillegg til opplysningene på henvisningsskjemaet er det ønskelig med informasjon i forhold til hørselsstatus: Hvem i familien er tunghørt/døv, hvor stort er hørselstapet (helst audiogram), når inntraff hørselstapet, hva er pasientens og familiens foretrukne kommunikasjonsform og hva er årsaken til hørselstapet.
 • Skulle lokal BUP være henviser ønskes det også kopi av opprinnelige henvising til lokal BUP, anamnese, sammenfatning av utredning og vurdering av arbeidet så langt og konkret bestilling til regionfunksjon.
 • Saker kan drøftes telefonisk før en eventuell henvisning.

Viktige samarbeidspartnere

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse: http://nbhp.no/ eller http://nbhp.no/regionale-tilbud/

Regional enhet for hørsel og psykisk helse for voksne: https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/tiller-dps/regional-enhet-for-horsel-og-psykisk-helse#lenker

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon tlf. 72 82 24 40 og/eller mobil 979 71 154 (kun sms og ikke akutthenvendelser).

Kontaktperson: Psykologspesialist Chris Margaret Aanondsen

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

1. etg.

Telefon
72 82 24 40
mandag - fredag 08.00 - 15.00
E-post
Postadresse

BUP Poliklinikk Rosten

Postboks 3250, Torgarden

7006 TRONDHEIM

Vestre Rosten 77
Besøksadresse
Vestre Rosten 77(Kart)
7075 TRONDHEIM

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?