Regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge (REHP)

BUP Poliklinikk Saupstad innehar en regional funksjon for døve/døvblinde og hørselshemmede barn og unge med mistanke om psykisk lidelse. TIlbudet gjelder også for hørende barn av døve foreldre. Vi tilbyr spesialister med hørsels- og tegnspråkkompetanse som primært gir konsultasjon og utredningskompetanse til det lokale psykisk helsevern for barn og unge i Helse Midt-Norge.

Les mer om Regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge (REHP)

Regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge (REHP)

Målgruppe

Barn og unge (0-18 år) med alvorlige psykiske lidelser som er/har:

 • Førspråklig døve/tunghørte         
 • Døvblitte/tunghørtblitte
 • Ervervet og medfødt døvblindhet/kombinerte sansetap
 • Hørende barn av døve foreldre (KODA)
 • Auditory Processing Disorder (APD), Auditiv Nevropati (AN), etc. kan vurderes

Enhetens oppgaver

Enheten tilbyr poliklinisk utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge i målgruppa. Primært tilby vi konsultasjon til samarbeidspartnere i forhold til barn og unge i målgruppa. Dette kan bl.a. være:

 • Utredningsassistanse
 • Veiledning om bruk av tegnspråktolk i terapi
 • Hørselsfaglig veiledning og konsultasjon i forhold til terapeutisk arbeid med hørselshemmede
 • Bistand i deler eller hele behandlingstilbudet til klienten

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykiske helse (NBHP) trekkes inn når utvidet kompetanse behøves.

Kommunikasjonsform

Det er ønskelig å kunne tilby pasienten utredning og behandling på sin foretrukne kommunikasjonsform. Vi tilbyr utredning og behandling på norsk tale, norsk tale med tegnstøtte og norsk tegnspråk med og uten tolk.

Henvisning

 • Det brukes eget henvisningsskjema i BUP: http://nbup.no/om-n-bup/
 • Barn og unge bosatt i Møre og Romsdal og Trøndelag (Sør- og Nord-Trøndelag) henvises direkte av fastlege evt. i samarbeid med barnevern/PPT. For å sikre lokal forankring vil REHP kontakte lokal BUP.
 • I tillegg til opplysningene på henvisningsskjemaet er det ønskelig med informasjon i forhold til hørselsstatus: Hvem i familien er tunghørt/døv, hvor stort er hørselstapet (helst audiogram), når inntraff hørselstapet, hva er pasientens og familiens foretrukne kommunikasjonsform og hva er årsaken til hørselstapet.
 • Skulle lokal BUP være henviser ønskes det også kopi av opprinnelige henvising til lokal BUP, anamnese, sammenfatning av utredning og vurdering av arbeidet så langt og konkret bestilling til regionfunksjon.
 • Saker kan drøftes telefonisk før en eventuell henvisning.

Viktige samarbeidspartnere

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse: http://nbhp.no/ eller http://nbhp.no/regionale-tilbud/

Regional enhet for hørsel og psykisk helse for voksne: https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/tiller-dps/regional-enhet-for-horsel-og-psykisk-helse#lenker

Kontaktinformasjon

Ekspedisjon tlf. 73 82 24 40 og/eller mobil 979 71 154 (kun sms og ikke akutthenvendelser).

Kontaktperson: Psykologspesialist Chris Margaret Aanondsen

Kontakt

Oppmøtested

3 etg.

Telefon
73822440
mandag - fredag 08.00 - 15.00
E-post
Postadresse

BUP Poliklinikk Saupstad

Postboks 3250, Torgarden

7006 TRONDHEIM

Reier Søpstads vei 22, Saupstad
Besøksadresse
Reier Søpstads vei 22(Google maps)
7078 Saupstad
Telefon
72822440

Kart

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.