BUP, Poliklinikk Saupstad

BUP Poliklinikk Saupstad gir et tilbud for barn, ungdom og deres familier tilhørende Lerkendal og Heimdal i Trondheim kommune, Klæbu og Melhus kommune.

Tilbudet består av ulike typer tverrfaglig utredning- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstanser, skole og barnehage m.m.

De vanligste tilstandene som vi behandler er: angst, depresjon, uro og konsentrasjonsvansker, reaksjoner knyttet til akutt krise / traumer, spiseforstyrrelser og annet.

Enheten har en regional funksjon med ansvar for å gi et tilbud til døve og hørselshemmede i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.  

Les mer om BUP, Poliklinikk Saupstad

BUP, Poliklinikk Saupstad


 

Henvisning

Lege, psykolog, helsesøster, Barne- og familietjeneste, PPT og barnevern kan henvise barn og unge til BUP. Alle henvisninger skal være vurdert og underskrevet av lege, psykolog eller barnevernsleder, og det skal brukes et eget henvisningsskjema som sendes til:

BUP poliklinikk Saupstad

Postboks 3250, Sluppen

7006 TRONDHEIM

Henvisningsskjema (NBUP)

Øyeblikkelig hjelp

Er du allerede i utredning og/eller behandling ved poliklinikk Saupstad kan du på dagtid i hverdager ta direkte kontakt med oss og avtale time for øyeblikkelig hjelp. Poliklinikk Saupstad er åpen i hverdager fra kl. 08.00 - 15.30. 

  • Poliklinikk Saupstad tlf. 72 82 24 40.


 

Er du ikke i utredning/behandling ved poliklinikk Saupstad og er behov for øyeblikkelig hjelp skal fastlege eller legevakt kontaktes. De vil etter vurdering henvise videre til Seksjon Lian for vurdering til Ambulant akutteam (AAT) og/eller til innleggelse ved Akuttenheten.

  • Ambulant akutteam , vakttelefon hverdag fra kl. 08.00 - 15.30 mobil 481 52 819 eller 908 29 142.
  • Akuttenheten, tlf. 72 82 27 80 eller mobil 414 75 707.

Regional enhet for hørsel og psykisk helse

BUP poliklinikk Saupstad innehar en regional funksjon for døve og tunghørte barn og unge. Hørende barn av døve foreldre (KODA) hører også til målgruppen.

Pasienter innenfor opptaksområdet henvises direkte av fastlege evt. i samarbeid med BFT/PPT. For å sikre lokal forankring skal pasienter fra andre lokale helseforetak henvises av lokal BUP.

Vi tilbyr spesialister med hørsel- og tegnspråkkompetanse som primært gir konsultasjon og utredningsassistanse til de ordinære lokale tilbud i Helse Midt-Norge. Det kan også vurderes direkte pasientkontakt ved behov.

Utdypende informasjon om målgruppe, henvisningsrutiner og tjenester finnes i vår Brosjyre - Regional enhet for hørsel og psykisk helse.

Kontakt

Oppmøtested

Oppmøtested: 3 etg.

Seksjonsleder Katie Iren Wikstrøm

Telefon
728 22440
mandag08.00 - 15.30
tirsdag08.00 - 15.30
onsdag08.00 - 15.30
torsdag08.00 - 15.30
fredag08.00 - 15.30
-
E-post
Postadresse

BUP Poliklinikk Saupstad

Postboks 3250, Sluppen

7006 TRONDHEIM

Praktisk informasjon

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
  3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

Internett og Wi-Fi

​​​​​St. Olavs Hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 

  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Du mottar passord på SMS og deretter kan du ta i bruk gjestenettet.
  • Passord er gyldig én uke. Passord kan sendes til enhver mobiltelefon med norsk telefonnummer. 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.