BUP, Poliklinikk Saupstad

BUP Poliklinikk Saupstad gir et tilbud for barn, ungdom og deres familier tilhørende Lerkendal og Heimdal i Trondheim kommune, Klæbu og Melhus kommune.

Tilbudet består av ulike typer tverrfaglig utredning- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstanser, skole og barnehage m.m.

De vanligste tilstandene som vi behandler er: angst, depresjon, uro og konsentrasjonsvansker, reaksjoner knyttet til akutt krise / traumer, spiseforstyrrelser og annet.

Enheten har en regional funksjon med ansvar for å gi et tilbud til døve og hørselshemmede i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.  

Les mer om BUP, Poliklinikk Saupstad

BUP, Poliklinikk Saupstad

Poliklinikk Saupstad

Seksjonsleder Katie Iren Wikstrøm
 

Henvisning

Lege, psykolog, helsesøster, Barne- og familietjeneste, PPT og barnevern kan henvise barn og unge til BUP. Alle henvisninger skal være vurdert og underskrevet av lege, psykolog eller barnevernsleder, og det skal brukes et eget henvisningsskjema som sendes til:

BUP poliklinikk Saupstad

Postboks 3250, Sluppen

7006 TRONDHEIM

Henvisningsskjema (NBUP)

Øyeblikkelig hjelp

Er du allerede i utredning og/eller behandling ved poliklinikk Saupstad kan du på dagtid i hverdager ta direkte kontakt med oss og avtale time for øyeblikkelig hjelp. Poliklinikk Saupstad er åpen i hverdager fra kl. 08.00 - 15.30. 

 • Poliklinikk Saupstad tlf. 72 82 24 40.

Er du ikke i utredning/behandling ved poliklinikk Saupstad og er behov for øyeblikkelig hjelp skal fastlege eller legevakt kontaktes. De vil etter vurdering henvise videre til Seksjon Lian for vurdering til Ambulant akutteam (AAT) og/eller til innleggelse ved Akuttenheten.

 • Ambulant akutteam , vakttelefon hverdag fra kl. 08.00 - 15.30 mobil 481 52 819 eller 908 29 142.
 • Akuttenheten, tlf. 72 82 27 80 eller mobil 414 75 707.

Regional enhet for hørsel og psykisk helse

BUP poliklinikk Saupstad innehar en regional funksjon for døve og tunghørte barn og unge. Hørende barn av døve foreldre (KODA) hører også til målgruppen.

Pasienter innenfor opptaksområdet henvises direkte av fastlege evt. i samarbeid med BFT/PPT. For å sikre lokal forankring skal pasienter fra andre lokale helseforetak henvises av lokal BUP.

Vi tilbyr spesialister med hørsel- og tegnspråkkompetanse som primært gir konsultasjon og utredningsassistanse til de ordinære lokale tilbud i Helse Midt-Norge. Det kan også vurderes direkte pasientkontakt ved behov.

Utdypende informasjon om målgruppe, henvisningsrutiner og tjenester finnes i vår Brosjyre - Regional enhet for hørsel og psykisk helse.

Kontakt

Oppmøtested

Oppmøtested: 3 etg.

Telefon
728 22440
mandag - fredag 08.00 - 15.30
-
E-post
Postadresse

BUP Poliklinikk Saupstad

Postboks 3250, Sluppen

7006 TRONDHEIM

Praktisk informasjon

Besøkstid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter

 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.