BUP poliklinikk Orkanger

I forbindelse med den pågående Corona-epidemien presiserer Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk at:

 

Poliklinisk virksomhet opprettholdes i så stor grad som mulig ut i fra de til enhver tid rådende omstendigheter. De fleste konsultasjoner skjer ved bruk av digital plattform, eks. telefon og Skype for business (kryptert linje godkjent av pasientombudet og datatilsynet), noen skjer ved fysisk oppmøte i den enkelte poliklinikk. Mottak og henvisninger blir vurdert fortløpende og inntak planlegges utfra den enhver tid gjeldende ressurssituasjonen.

Ved våre sengeposter på Lian er det for tiden ingen planlagte innleggelser, mens akuttinnleggelser og Ø-hjelps tilbud opprettholdes.

 

Vi ber om forståelse for at dette kan endres på relativt kort varsel.

 

Dette til orientering!


BUP poliklinikk Orkanger (tidligere BUP Orkdal) gir et tilbud for barn, ungdom og deres familier tilhørende Hitra (Hitra og Snillfjord m/Sundan og Hemneskjela), Frøya, Orkland (Agdenes, Orkdal, Snillfjord m/Krokstadøra og Meldal), Heim (Hemne, Halsa og Snillfjord m/Vennestranda), Oppdal, Rennebu, Skaun og Rindal. 

Tilbudet består av ulike typer tverrfaglig utredning- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstanser, skole og barnehage m.m.

De vanligste tilstandene som vi behandler er: angst, depresjon, uro og konsentrasjonsvansker, reaksjoner knyttet til akutt krise / traumer, spiseforstyrrelser og annet.

 
 
Les mer om BUP poliklinikk Orkanger

BUP poliklinikk Orkanger

Henvisning

Lege, psykolog, helsesøster, Barne- og familietjeneste, PPT og barnevern kan henvise barn og unge til BUP. Alle henvisninger skal være vurdert og underskrevet av lege, psykolog eller barnevernsleder, og det skal brukes et eget henvisningsskjema som sendes til:

St. Olavs hospital HF

BUP-klinikk, poliklinikk Orkanger

Postboks 3250 Torgarden

7006 TRONDHEIM

Henvisningsskjema

Øyeblikkelig hjelp

Er du allerede i utredning og/eller behandling ved poliklinikk Orkanger kan du på dagtid i hverdager ta direkte kontakt med oss og avtale time for øyeblikkelig hjelp. Poliklinikk Orkanger er åpen i hverdager fra kl. 08.00 - 15.30.

 • Poliklinikk Orkanger tlf. 72 82 94 50.

Er du ikke i utredning/behandling ved poliklinikk Orkanger og er i behov for øyeblikkelig hjelp, skal fastlege eller legevakt kontaktes. De vil etter vurdering henvise videre til Seksjon Lian for vurdering til Ambulant akutteam (AAT) og/eller til innleggelse ved Akuttenheten.

 • Ambulant akutteam, vakttelefon hverdag fra kl. 08.00 - 15.30 mobil 481 52 819 eller 908 29 142.
 • Akuttenheten, tlf. 72 82 27 80 eller mobil 414 75 707

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Seksjonsleder Ingrid Skjetne,
BUP-klinikk, poliklinikk Orkanger, 
Sjukehusvegen 5 (kart),
Sjukehusvegen 5,
7300 ORKANGER

Telefon
72 82 94 50
mandag - fredag 08.00 - 15.30
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital HF
BUP-klinikk, poliklinikk Orkanger
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Sjukehusvegen 5
Besøksadresse
Sjukehusvegen 5(Kart)
7300 ORKANGER

Informasjon om koronaviruset

Adresse til St. Olavs hospital

St. Olavs hospital har flere adresser.

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse hos barn og ungdomhttps://stolav.no/behandlinger/adhdhyperkinetisk-forstyrrelse-hos-barn-og-ungdomADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse hos barn og ungdomAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?