BUP poliklinikk Klostergata

I forbindelse med den pågående Corona-epidemien presiserer Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk at:

Poliklinisk virksomhet opprettholdes i så stor grad som mulig ut i fra de til enhver tid rådende omstendigheter knyttet til smittevern og tilgjengelige ressurser. Det har siden høsten 2020 vært en stor økning av nye henvisninger som har utfordret kapasiteten. Dette har medført en noe forlenget ventetid for enkelte. 


BUP-klinikk har i hovedsak lagt opp til fysisk oppmøte ved klinisk konsultasjon samtidig som at det tilbys en del konsultasjoner ved bruk av digital plattform, eks. telefon og Skype for business (kryptert linje godkjent av pasientombudet og datatilsynet). Mottak og henvisninger blir vurdert fortløpende og inntak planlegges utfra den enhver tid gjeldende ressurssituasjonen.


Ved våre sengeposter på Lian  er akuttinnleggelser, øyeblikkelig hjelp og elektivt tilbud for utredning og behandling opprettholdt.


Det henstilles for øvrig til St. Olavs hospital HF sin egen hjemmeside som inneholder siste oppdateringer knyttet til Corona-epidemien.


BUP poliklinikk Klostergata gir et tilbud for barn, ungdom og deres familier tilhørende Østbyen og Midtbyen i Trondheim kommune.

Tilbudet består av ulike typer tverrfaglig utredning- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstanser, skole og barnehage m.m.

De vanligste tilstandene som vi behandler er: angst, depresjon, uro og konsentrasjonsvansker, reaksjoner knyttet til akutt krise / traumer, spiseforstyrrelser og annet.

Fant du det du lette etter?