BUP ved Barne- og ungdomsklinikken

I forbindelse med den pågående Corona-epidemien presiserer Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk at:

Poliklinisk virksomhet opprettholdes i så stor grad som mulig ut i fra de til enhver tid rådende omstendigheter knyttet til smittevern og tilgjengelige ressurser. Det har siden høsten 2020 vært en stor økning av nye henvisninger som har utfordret kapasiteten. Dette har medført en noe forlenget ventetid for enkelte. 


BUP-klinikk har i hovedsak lagt opp til fysisk oppmøte ved klinisk konsultasjon samtidig som at det tilbys en del konsultasjoner ved bruk av digital plattform, eks. telefon og Skype for business (kryptert linje godkjent av pasientombudet og datatilsynet). Mottak og henvisninger blir vurdert fortløpende og inntak planlegges utfra den enhver tid gjeldende ressurssituasjonen.


Ved våre sengeposter på Lian  er akuttinnleggelser, øyeblikkelig hjelp og elektivt tilbud for utredning og behandling opprettholdt.


Det henstilles for øvrig til St. Olavs hospital HF sin egen hjemmeside som inneholder siste oppdateringer knyttet til Corona-epidemien.


Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Barne- og ungdomsklinikken forkortes gjerne BUP BUK eller BUP Kvinne-barn.
Enheten skal bistå i utredning og behandling av barn og unge opp til 18 år der det er nødvendig med et nært samarbeid mellom BUP og barnemedisin eller andre fagfelt i sykehuset.

Fant du det du lette etter?