BUP ved Barne- og ungdomsklinikken

I forbindelse med den pågående Corona-epidemien presiserer Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk at:

Poliklinisk virksomhet opprettholdes i så stor grad som mulig ut i fra de til enhver tid rådende omstendigheter. BUP-klinikk har nå åpnet for mer fysisk oppmøte ved klinisk konsultasjon samtidig som en del konsultasjoner fortsatt skjer ved bruk av digital plattform, eks. telefon og Skype for business (kryptert linje godkjent av pasientombudet og datatilsynet). Mottak og henvisninger blir vurdert fortløpende og inntak planlegges utfra den enhver tid gjeldende ressurssituasjonen.


Ved våre sengeposter på Lian vurderer vi av smittevernhensyn nøye behov for innleggelse opp mot helsehjelp som kan gis poliklinisk og via digitale plattformer. Akuttinnleggelser og øyeblikkelig hjelp opprettholdes som før. Vi har nå også gjenåpnet vår sengepost - Utredning- og behandlingsenheten for innleggelser.


Det henstilles for øvrig til St. Olavs hospital HF sin egen hjemmeside som inneholder siste oppdateringer knyttet til Corona-epidemien.


Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Barne- og ungdomsklinikken forkortes gjerne BUP BUK eller BUP Kvinne-barn.
Enheten skal bistå i utredning og behandling av barn og unge opp til 18 år der det er nødvendig med et nært samarbeid mellom BUP og barnemedisin eller andre fagfelt i sykehuset.

Les mer om BUP ved Barne- og ungdomsklinikken

BUP ved Barne- og ungdomsklinikken

Vi mottar henvisninger fra leger ved St. Olavs hospital.

Behandlerteamet har variert og bred kompetanse og består av  leger/barne- og ungdomspsykiatere, psykologer/psykologspesialister, BUP BUK har egen sekretærtjeneste.
Vi tar imot psykologstudenter i hovedpraksis og tilbyr hospitering for andre studenter og helsepersonell som utdanner seg innen barne- og ungdomspsykiatrisk arbeid.

Om oss

Et eget BUP-tilbud for barn og unge i somatiske avdelinger ved St.Olav ble etablert i 2003. BUP BUK er lokalisert på Kvinne-barnsenteret sammen med somatiske behandlingstilbud for barn innen pediatri, barnekirurgi og barneortopedi. Vi er organisert på linje med andre BUP-seksjoner under divisjon Psykisk Helse i St. Olavs hospital HF.
Det overordnede mål med vårt arbeid er å bidra til et helhetlig behandlingstilbud og å sikre en integrert forståelse av somatiske og psykososiale aspekter ved sykdom hos barn og ungdom. Vi ønsker å bidra til god mestring av sykdom og å forebygge negative følger av sykdommen for barnet og deres familier.

Vi kan bistå med

• Psykologiske/psykiatriske vurderinger av inneliggende pasienter
• Deltakelse i planlagte tverrfaglige utredninger av sammensatte tilstander
• Drøftinger, konsultasjoner og veiledning til helsepersonell om psykologiske tema generelt og 
• Behandlings- og støttesamtaler til pasienter og deres foresatte, etter henvisning fra sykehusets leger.

Målgruppe

Barn i alderen 0-18 år som er inneliggende på sykehuset, eller barn som følges opp poliklinisk ved St. Olavs Hospital.

Arbeidsform

Vi følge opp barn, ungdom og familier ved poliklinisk behandling eller som konsultativ tjeneste overfor sykehusavdelinger og medisinsk behandlingspersonale.

BUP har ingen sengepost/behandlingsplasser i Kvinne- Barn-senteret.


Minimum en fagperson er tilgjengelig på hverdager innenfor denne arbeidstida for å ivareta øyeblikkelige hjelpebehov.

Konsult-liason tjenester (CL-tjenester)

Vi bidrar indirekte i mange av sykehusets pasientsaker ved å være tilgjengelig for veiledning og konsultasjon.


Vi kan, etter henvisning for ”internt tilsyn”, oppsøke pasienter på sykehusavdelinger for å vurdere behov for støtte til psykisk mestring av sin situasjon. Dette kan føre til videre oppfølging fra BUP-teamet ved sykehuset, i noen tilfeller også til videre henvisning til andre seksjoner av BUP-klinikk.

- En slik arbeidsform betegnes som konsult-liason tjenester (CL-tjenester) og eksisterer ved flere store sykehus.

Vi har noen spesialfunksjoner knyttet til sykehusets funksjoner/målgrupper.
- I det tverrfaglige lavterskeltilbudet ved St. Olav for mottak av vold- og overgrepsutsatte barn og ungdom har BUP BUK et delansvar.
- Vi tar også imot henvisninger fra Barselavdeling og – poliklinikk der henviste kan være over 18 år (altså støtte til foreldrene). Dette i motsetning til BUP-klinikk for øvrig, som har en øvre aldersgrense på 18 år.

Samarbeid

Vi samarbeider tett med leger og andre yrkesgrupper ved sykehuset, i utredning og behandling av barn og ungdom. I tillegg til de barnemedisinske- og kirurgiske avdelingene, er Smertesenteret og CL-tjenesten for voksne naturlige samarbeidspartnere for oss.

Vi samarbeider også ved behov med andre BUP-enheter, både i Sør-Trøndelag og i andre deler av landet, med helsetjenestene i kommunene og med førskole og skole på sykehuset og i tilsvarende i kommunene pasientene hører hjemme i.

Faglig plattform

Vårt arbeid bygger på en ”bio-psyko-sosial” modell for forståelse av sykdomsutvikling og tilfriskning. Det er et samspill mellom:

 • barnets biologiske/kroppslige tilstand
 • hvordan barnet oppfatter, forstår og mestrer sin situasjon, med de belastninger som sykdom og en sykehusinnleggelse innebærer og
 • hvilken sosial støtte eller sosial belastning barnet opplever.

Det er vesentlig å vite at sykehusinnleggelse ved alvorlig sykdom hos barn, kan innebære en betydelig stressbelastning også for foreldre og søsken.
Ofte blir kartlegging av disponerende, utløsende, vedlikeholdende og helbredende faktorer et utgangspunkt for å forstå og finne gode muligheter for mestring. Vi tar i bruk et vidt spenn av behandlingsmetoder og –verktøy uten å være avgrenset av én bestemt behandlingstradisjon.

Fagutvikling/forskning 

CL-tjenester for barn er et relativt nytt arbeidsfelt i Norge.  Det er behov for forsknings- og utviklingsarbeid for å videreutvikle arbeidsmetoder. Helhetlig forståelse og behandling av behandling av kroniske smertetilstander, kronisk utmattelse og post traumatisk stress (PTSD) har vært satsningsområder for vår interne kompetanseutvikling.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

4. etasje:
Oppmøte for pasienter og pårørende, venterom for Barn poliklinikk.

3. etasje:
Kontorer

Seksjonsleder Siri Fagerholt Aas

Telefon
72 57 46 04
mandag - fredag 08.00 - 15.30
Intern vakttelefon: 72 57 46 10
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital HF

BUP v/Barne- og ungdomsklinikken
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Kvinne-barn-senteret
Besøksadresse
Olav Kyrres gate 11(Kart)
Telefon
Sentralbord: 72 57 30 00 , eller finn aktuell avdeling i listen nederst
mandag - søndag Døgnåpent
E-post
Finn aktuell avdeling i listen nederst

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Skole

​​ 

Skolen i Barne- og ungdomsklinikken drives av Trondheim kommune.
Skolen er plassert i Kvinne-barn-senterets 1. etasje, i østfløya.
Hvis du kommer utenfra, kan du benytte hovedinngangen og følge skiltene.

For å finne ut mer om skolen er det lurt å se på nettsiden www.trondheim.kommune.no/stolavskolen


Hvis du vil kontakte lærere og elever, kan du sende e-post til:
skolen-st-olav.postmottak@trondheim.kommune.no

Skolen har telefon 72 57 47 47

Skolens lærere underviser også elever i videregående skole som er innlagt i hele sykehuset.
Lærerne som underviser videregående elever, har telefonnummer 72 57 50 31.

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Fant du det du lette etter?