Omtale av Hel-BUP

Oversikt over prosjekter som har fått tildelt data fra Hel-BUP (baseline)

Navn

Prosjekt tittel

Resultat

Prosjektleder

Stipendiat

Wenche L. Mangerud

PhD. Ungdommers psykiske helse og assosiasjoner med somatiske symptomer og livsstil.

1. artikkel

publisert 2013

2. artikkel

subm. 2013

Marit S. Indredavik

Stipendiat

Jorun Schei

PhD: Ungdommer i BUP med nevropsykiatriske diagnoser.

1. artikkel

publisert 2013

Thomas Jozefiak

Stipendiat

Ingunn Ranøyen

Artikkel: Prevalence and correlates of selfreported social anxiety symptoms in a clinical (CAP) and community (Young-HUNT) adolescent samples.

Subm. 2013

Thomas Jozefiak

Stud.med.

Hanne Hoff Hansen og

Cecilie Edh Hasselgård

Hovedoppgave: Bullying behavior: Psychiatric diagnosis, learning disabilities and school attendance in a clinical sample.

Levert 2012

Artikkel publisert 2013

Anne Mari Undheim

Stud. med.
Karoline A. Berli Dragsnes

 

Hovedoppgave: Har ungdom med PTSD og tilpasningsforstyrrelse mer søvnforstyrrelser enn ungdom med andre angst- og angstrelaterte diagnoser?

Levert 2013

 

May Britt Drugli

 

 

 

Stud.med.
Solveig Medalen

 

Hovedoppgave: Selvbilde hos ungdom med PTSD og tilpasningsforstyrrelse sammenlignet med ungdom med andre angstlidelser.

Under utarbeidelse

 

 

May Britt Drugli

 

 

Stud.med.
Rikke Bendixen og
Helene Berg

 

Hovedoppgave: Er det forskjell i opplevd familiefungering mellom ungdommer med psykiatriske diagnoser og deres foreldre?

Levert 2013

 

 

Tormod Rimehaug

 

 

 

Stud.med.
Karoline Monstad By

Elisabeth Lium

Hovedoppgave: Resilience differences among adolescents representing various households in a clinical sample

Under utarbeidelse

 

Anne Mari Undheim

 

Vitenskapelige publikasjoner

2013

 1. Mangerud, WL, Berkeset O, Lydersen S, Indredavik MS. Chronic pain and pain-related disability across psychiatric disorders in a clinical adolescent sample. BMC Psychiatry 2013;13:272 http://www.biomedcentral.com/1471-244X/13/272 Omtalt bl.a. i: *Gemini 13.11.13: http://gemini.no/2013/11/deprimerte-jenter-har-mest-vondt-i-kroppen/ *Adressa.no 13.11.13: http://www.adressa.no/nyheter/helse/article8620013.ece *Forskning.no: http://www.forskning.no/artikler/2013/november/372300 *Famtida.no: http://framtida.no/articles/deppa-jenter-har-mest-fysisk-vondt *Hegnar.no 13.11.13: http://www.hegnar.no/kvinner/article747817.ece *Haugalandsløftet: http://www.haugalandsloftet.no/ *Fysioterapeuten 25.11.13: http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Mye-kronisk-smerte-blant-deprimerte-ungdommer
 2. Schei J, Jozefiak T, Novik TS, Lydersen S, Indredavik MS. The Impact of Coexisting Emotional and Conduct Problems on Family Functioning and Quality of Life Among Adolescents With ADHD. Journal of Attention Disorders. 2013.  http://jad.sagepub.com/content/early/2013/10/18/1087054713507976.long Omtalt bl.a. i: *Gemini 21.11.13: http://gemini.no/2013/11/familien-sliter-mer-enn-foreldrene-vet/ *Adressa.no  21.11.13: http://www.adressa.no/nyheter/helse/article8658865.ece *Forskning.no 22.11.13: http://www.forskning.no/artikler/2013/november/373014
 3. Hansen HH, Hasselgård CE, Undheim AM, Indredavik MS. Bullying behavior among Norwegian adolescents: Psychiatric diagnoses and school well-being in a clinical sample. Nord j Psychiatry. 2013 http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.3109/08039488.2013.845689 Omtalt i: *NRK.no: http://www.nrk.no/livsstil/en-av-fem-psykisk-syke-unge-mobbet-1.11339515 *Forebygging.no: http://www.forebygging.no/en/Nyheter/En-av-fem-psykisk-syke-unge-har-blitt-mobbet/.

2014

 1. Mangerud WL, Bjerkeset O, Lydersen S, Indredavik MS. Physical activity in adolescents with psychiatric disorders and in the general population. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 2014, 8:2 http://www.capmh.com/content/8/1/2.
 2. Ranøyen I, Jozefiak T, Wallander J, Lydersen S, Indredavik MS. Self-reported social anxiety symptoms and correlates in a clinical (CAP) and a community (Young-HUNT) adolescent sample. Soc psych Psych Epidemiology 2014; DOI 10.1007/s00127-014-0888-y.

Vitenskapelige presentasjoner

2012

 1. Mangerud WL, Bjerkeset O, Indredavik MS. Chronic pain across psychiatric disorders in adolescence. Data from the Norwegian CAP survey. The 20th World IACAPAP Congress (Poster) 21.07.2012-25.07.2012.
 2. Drugli MB, Jozefiak T, Mangerud WM, Ranøyen I, Schei J, Sveen AR, Westbye OS, Lydersen S, Indredavik MS. Who is the typical adolescent psychiatric patient? The CAP Survey of Central Norway. Regional konferanse psykisk helsevern (Poster) 14.11.2012-15.11.2012.
 3. Ranøyen I, Jozefiak T, Wallander JL, Indredavik MS. Detecting social anxiety symptoms in adolescents: Prevalence and comorbid symptoms (the HUNT study and the CAP survey). The 20th World IACAPAP Congress (Poster) 21.07.2012-25.07.2012.
 4. Schei J, Jozefiak T, Nøvik TS. Adolescents diagnosed with neuropsychiatric disorders: QoL and psychosocial functioning in a multi-informant perspective. The 20th World IACAPAP Congress (Poster) 21.07.2012-25.07.2012.

2013

 1. Jorun Schei. Ungdom med ADHD: Tilleggsvansker påvirker Familiefunksjon og Livskvalitet. Fagdag BUP-klinikk, St. Olavs Hospital 05.12.13.
 2. Ingunn Ranøyen. Sosial angst i Helseundersøkelsen i BUP-klinikk og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Fagdag BUP-klinikk, St. Olavs Hospital 05.12.13.