Tourettes syndrom

Informasjon og aktuelle lenker.

Tourettes syndrom  (helsenorge.no)

Hva er Tourettes syndrom  (Norsk Tourette forening)

Tics-regulerende trening - HRT (Norsk Tourette forening)

MEST FOR LÆRERE

Tourettes syndrom? OCD? ADH/HD? ...eller alt på en gang? (Norsk Tourette Forening)

Kartlegging av "triggere". Tvang, tics, raseri, sinne (Veiledere for lærere)    

Informasjon om Tourettes syndrom for lærere (Oslo universitetssykehus)

Informasjon om Tourettes syndrom for PPT (Oslo universitetssykehus)

AD/HD og Tourettes syndrom i skolen (Statped)

Tourettes og lekser (Statped)

For medelever (Norsk Tourette Forening)

BRUKERORGANISASJONER

Norsk Tourette Forening (NTF)

Vårres Regionalt Brukerstyrte Senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

KURS:

Dagskurs: Barn og unge med Tourettes syndrom. Arrangert av LMS ved BUP-klinikk.

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat.

Hva med meg? Kurs for aleneforeldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat. 

STØTTEORDNINGER:

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (pdf)

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

Pårørende (Helsenorge.no)

LITTERATURTIPS:

Litteraturtips Tourette Syndrom 

INFORMATION IN ENGLISH:

Information in English (helsenorge.no)

Fant du det du lette etter?