Spiseforstyrrelser

Informasjon og aktuelle lenker.

Anoreksi - til deg som sliter (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Har jeg en spiseforstyrrelse? (Ung.no)

Livet med anoreksi. Erfaringer fra mennesker med diagnosen (Folkehelseinstituttet)

Historien om en spiseforstyrrelse (Ung.no, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Bulimi (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Overspisingslidelse (Interesseorganisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser, ROS)

Spiseforstyrrelser ved diabetes (Norsk diabetesforbund) 

Spesielt for foreldre og andre pårørende:

Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge (Bufetat, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Anoreksi - råd til pårørende (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

KURS:

Spiseforstyrrelser. Pårørendekveld ved BUP-klinikk.

Søskengruppe ved BUP-klinikk.

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat.

Hva med meg? Kurs for aleneforeldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat. 

STØTTEORDNINGER:

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (pdf)

Dine rettigheter (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

Pårørende (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

BRUKERORGANISASJONER:

Spiseforstyrrelsesforeningen

ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

LITTERATURTIPS:

Litteraturtips Spiseforstyrrelser

INFORMATION IN ENGLISH:

Information in English (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Fant du det du lette etter?