Søvnproblemer

Informasjon og aktuelle lenker.

Søvnproblemer hos barn (Helsenorge.no)

Søvnproblemer (Helsenorge.no)

Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker (Haukeland universitetssjukehus, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer)

Søvnløshet - Insomni (Helsenorge.no)

Søvnapné (Helsenorge.no)

Narkolepsi (Helsenorge.no)

Søvn ved depresjon og angst (Helsenorge.no)

Melatoninbehandling av søvnproblemer (Haukeland universitetssjukehus, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer)

KURS:

Søskengruppe ved BUP-klinikk

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov (Arrangeres av Bufetat)

Hva med meg? Kurs for aleneforeldre med barn med spesielle behov (Arrangeres av Bufetat)

STØTTEORDNINGER:

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (pdf)

Dine rettigheter (Helsenorge.no)

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

Pårørende (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

BRUKERORGANISASJONER:

Søvnforeningen

Nasjonalt Kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier 

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

LITTERATURTIPS

Litteraturtips Søvnproblemer

INFORMATION IN ENGLISH:

Information in English (Helsenorge.no)

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.