Søvnproblemer

Informasjon og aktuelle lenker.

Søvnproblemer hos barn (Helsenorge.no)

Søvnproblemer (Helsenorge.no)

Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker (Haukeland universitetssjukehus, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer)

Søvnløshet - Insomni (Helsenorge.no)

Søvnapné (Helsenorge.no)

Narkolepsi (Helsenorge.no)

Søvn ved depresjon og angst (Haukeland universitetssjukehus, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer)

Melatoninbehandling av søvnproblemer (Haukeland universitetssjukehus, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer)

Skjermbruk og søvnproblemer hos ungdom (Helsenorge.no)

KURS:

Søskengruppe ved BUP-klinikk

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov (Arrangeres av Bufetat)

Hva med meg? Kurs for aleneforeldre med barn med spesielle behov (Arrangeres av Bufetat)

STØTTEORDNINGER:

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (pdf)

Dine rettigheter (Helsenorge.no)

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

Pårørende (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

BRUKERORGANISASJONER:

Søvnforeningen

Nasjonalt Kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier 

Vårres Regionalt brukerstyrt senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

LITTERATURTIPS

Litteraturtips Søvnproblemer

INFORMATION IN ENGLISH:

Information in English (Helsenorge.no)

Fant du det du lette etter?