Autismespekterforstyrrelser (ASD)

Informasjon og aktuelle lenker.

Autismespekteret - en kort innføring (Autismeforeningen)

Autisme (Helsenorge)

Om overgangen til nytt diagnosesystem (Autismespekterforstyrrelser, Glenne regionale senter for autisme)

Asperger syndrom (Norsk Helseinformatikk)

Uspesifikk gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (PDD-NOS) (Autism Speaks)

Voksne aspergere - En brukerveiledning for venner - Også for ungdom med ASD og andre som kjenner noen med en autismespekterlidelse. (Autismesiden.no)

Melatoninbehandling av søvnproblemer (Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus) 

FOR UNGDOM:

Coping: A survival guide for people with Asperger syndrome (Marc Segar) Engelsk

Overlevelsesguide - for mennesker med Asperger syndrome (Marc Segar) Dansk oversettelse 

FOR BARN:

Film om Lavrans som er 9 år og har Asperger syndrom (NRK i samarbeid med Statped og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet) 

Film: Som alle Andre (Sebastian Øyangen, YouTube)

FOR BARNEHAGE OG SKOLE:

Førskolebarn med ASD Temahefte utgitt av Autismeforeningen, av Katrine B. Hildebrand

Barn med ASD i barneskolen Temahefte utgitt av Autismeforeningen, av Harald Martinsen

Ungdom med ASD i ungdomsskolen Temahefte utgitt av Autismeforeningen, av Sylvi Storvik

Ungdom med ASD i videregående skole Temahefte utgitt av Autismeforeningen, av Harald Martinsen 

SPESIELT FOR BESTEFORELDRE:

Artikkel av Nancy Muclow (autismesiden.no) 

KURS:

Dagskurs: Barn og unge med Aspergers syndrom. Arrangert av LMS ved BUP-klinikk

Søskengruppe ved BUP-klinikk

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat

Hva med meg? Kurs for aleneforeldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat

STØTTEORDNINGER:

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (pdf)

Rettigheter som syk (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Pårørende (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

BRUKERORGANISASJONER:

Autismeforeningen i Norge Sør-Trøndelag fylkeslag

Autismeforeningen i Norge

Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse 

LITTERATURTIPS :

Litteraturtips Autismespekterforstyrrelser

INFORMATION IN ENGLISH:

Information in English (Helsenorge.no)

Aktuelle kurs

  • Torsdag 16.05.
    ADHD, lærings- og mestringskurs

    Kurs for foresatte/familie til pasienter ved BUP-klinikk som har fått diagnosen ADHD. Fagfolk tilknyttet pasienten kan delta.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.