Autismespekterforstyrrelser (ASD)

Informasjon og aktuelle lenker.

Autismespekteret - en kort innføring (Autismeforeningen)

Autisme (Helsenorge)

Om overgangen til nytt diagnosesystem (Autismespekterforstyrrelser, Glenne regionale senter for autisme)

Asperger syndrom (Norsk Helseinformatikk)

Uspesifikk gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (PDD-NOS) (Autism Speaks)

Voksne aspergere - En brukerveiledning for venner - Også for ungdom med ASD og andre som kjenner noen med en autismespekterlidelse. (Autismesiden.no)

Melatoninbehandling av søvnproblemer (Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus) 

FOR UNGDOM:

Coping: A survival guide for people with Asperger syndrome (Marc Segar) Engelsk

Overlevelsesguide - for mennesker med Asperger syndrome (Marc Segar) Dansk oversettelse 

FOR BARN:

Film om Lavrans som er 9 år og har Asperger syndrom (NRK i samarbeid med Statped og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet) 

Film: Som alle Andre (Sebastian Øyangen, YouTube)

FOR BARNEHAGE OG SKOLE:

Førskolebarn med ASD Temahefte utgitt av Autismeforeningen, av Katrine B. Hildebrand

Barn med ASD i barneskolen Temahefte utgitt av Autismeforeningen, av Harald Martinsen

Ungdom med ASD i ungdomsskolen Temahefte utgitt av Autismeforeningen, av Sylvi Storvik

Ungdom med ASD i videregående skole Temahefte utgitt av Autismeforeningen, av Harald Martinsen 

SPESIELT FOR BESTEFORELDRE:

Artikkel av Nancy Muclow (autismesiden.no) 

KURS:

Dagskurs: Barn og unge med Aspergers syndrom. Arrangert av LMS ved BUP-klinikk

Søskengruppe ved BUP-klinikk

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat

Hva med meg? Kurs for aleneforeldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat

STØTTEORDNINGER:

Informasjon om støtteordninger, rettigheter og muligheter (pdf)

Rettigheter som syk (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Pårørende (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien? (Hefte fra Helsedirektoratet)

BRUKERORGANISASJONER:

Autismeforeningen i Norge Sør-Trøndelag fylkeslag

Autismeforeningen i Norge

Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter

Mental Helse Ungdom

Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse 

LITTERATURTIPS :

Litteraturtips Autismespekterforstyrrelser

INFORMATION IN ENGLISH:

Information in English (Helsenorge.no)

Aktuelle kurs

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.