Lærings- og mestringssenteret, BUP-klinikk

I forbindelse med den pågående korona-epidemien har vi dessverre måttet avlyse våre planlagte dagskurs. Det gis egen beskjed til påmeldte. 

Lærings- og mestringssenteret (LMS) arrangerer kurs og gruppetilbud for foresatte til barn og unge med psykiske vansker. Andre familiemedlemmer og fagpersoner tilknyttet barnet/ungdommen oppfordres også til å delta.


Nærmere informasjon om kurs og gruppetilbud finner du under ARRANGEMENTER, se nedenfor.

Les mer om Lærings- og mestringssenteret, BUP-klinikk

Lærings- og mestringssenteret, BUP-klinikk

Opplæringstiltakene består av:

 • Diagnosespesifikke dagskurs
 • Søskengrupper
 • Pårørendekvelder

"Brukerne formidler håp" - LMS ved BUP-klinikk opplever stor pågang på opplæringstiltakene de arrangerer, sier Inger Marie Opøien.

"Søskengrupper som gir mestring" - Artikkel om søskengrupper i BUP-klinikk (av Inger Marie Opøien).

" - Intervju med Craig Furunes. 

- Intervju med Dora Oline Eriksrud.    

Om læring og mestring

Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og deres pårørende. Et LMS arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer.

LMS har som mål at brukerne skal få utvidet innsikt om egen situasjon, bli styrket i sin mestring av hverdagen og slippe flest mulig sykehusinnleggelser.

Læringstilbudene utvikles i et samarbeid mellom fagpersoner og brukere som deler sine erfaringer og kunnskaper.

LMS arbeider med å utvikle læringstilbud for, og på tvers av, ulike diagnoser, tilbyr informasjon og veiledning, stimulerer til samarbeid mellom brukere, kommunehelsetjeneste og sykehus, deltar i helsefremmende og forebyggende arbeid, og bidrar til at fagfolk blir bedre «pedagoger».

Standard metode

I etableringsfasen for det første lærings- og mestringssenteret utviklet man en arbeidsmåte som ble kalt «Standard metode». Denne er forankret i verdiene om brukermedvirkning og sidestilling av brukererfaring og fagkunnskap.

Standard metode  (2011, pdf) 

Sentrale begreper

Innenfor lærings- og mestringsarbeidet støtter vi oss på noen sentrale begreper. Det er viktig at den praktiske virkeligheten har støtte i teori og forskning, slik at vi er bevisste på de forutsetningene som ligger til grunn for arbeidet.

Hovedfokus i pasient- og pårørendeopplæring har et helsefremmende perspektiv. Målet med opplæringen er en endring av pasientens kunnskaper og holdninger på ferdighets- og følelsesmessig plan. Aktiviteten er ofte gruppebasert. Fokus er alltid på den som skal mestre, og derfor er brukermedvirkning og dialog sentralt.

Les mer om sentrale begreper her

Forskning og utvikling

Det er et overordnet mål for Lærings- og mestringssentrene ved St.Olavs Hospital å drive kunnskapsbaserte lærings- og mestringstilbud.

Vi er opptatt av å ta i bruk oppdatert forskning, framskaffe ny kunnskap og omsette dette til daglig praksis i tjenestene våre.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har som en av sine oppgaver å sørge for oversikt på feltet.

http://mestring.no/forskningsomtaler/ 

kunnskapsbasert praksis.jpg 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Vi holder til i 2. etg.

Hjemmeside: stolav.no/buplms

Telefon
72 82 22 03 eller 72 82 22 02
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital HF

BUP-klinikk, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Postboks 3250 Torgarden

7006 Trondheim 

Klostergata 46
Besøksadresse
Klostergata 46(Kart)
7030 Trondheim
Telefon
Sentralbord 72 57 30 00

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

St. Olavs hospital har flere adresser.

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Parkering Øya

​Parkeringsplassene og parkeringshusene driftes av Trondheim kommune.

Om parkering på Øya

 

Sykkelparkering: ​

Kart med oversikt over sykkelparkering på Øya (PDF)

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Øya

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon med kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det er bussforbindelse til St. Olav fra Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen og Flybussen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Men merk at flere bussruter også går innom St. Olav på Øya. 


Nyttige lenker

Arrangementer

Praktisk informasjon

Informasjon om koronapandemien

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/beredskap.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?