Kontakt oss

BUP-klinikk

- Enhet for fagutvikling

Postboks 3250, Sluppen

7006 Trondheim

Telefon: 73 86 44 07

Telefax: 73 86 44 01

 

Internett: http://stolav.no/helbup (midlertidig ute av drift)

Epost: post.bup@stolav.no

 

RKBU - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Beskøksadresse: Klostergata 46, 3 . etg. Se kart

Postadresse: NTNU, Det medisinske fakultet, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU)

Postboks 8905, MTFS

7491 Trondheim

 

Telefon:  +47 73 55 15 00

Telefax: +47 73 55 15 39

 

Epost: rkbu@medisin.ntnu.no

Disse vil møte deg

 
Anne Regine Sveen
Prosjektmedarbeider
Telefon: 72 8222 57
Mobil: 918 97 144
Epost: anne.regine.sveen@stolav.no
    
       
  
Odd Sverre Westbye
Prosjektmedarbeider
Telefon: 73 55 15 19
Mobil: 995 42 448
Epost: odd.s.westbye@ntnu.no
    
   

Prosjektledelse

 
Marit S. Indredavik - professor
Vitenskapelig ansvarlig og prosjektleder
E-post: marit.s.indredavik@ntnu.no