Deltakere

I første runde (baseline) ble alle ungdommer henvist til BUP-klinikk i perioden 2009 - 2011 invitert til å delta, og 717 sa ja til å være med. Av disse  samtykket 685 til å bli kontaktet på ny i follow-up i perioden 2012 - 2014.

I oppfølgingsundersøkelsen Follow-up 1, kan de om lag 700 ungdommene som deltok i den første datainnsamlingen delta. Tre år etter at ungommene deltok i Hel-BUP første gang, er de nå  kontaktet av en medarbeider i Hel-BUP-prosjektet og spurt om de ønsket å delta i den første oppfølgingsundersøkelsen.  

Dette gjelder alle ungdommene som i første runde ga oss anledning til å kontakte dem på nytt.