BUP, Enhet for fagutvikling

Enhet for fagutvikling skal bidra til at BUP-klinikk fremstår som en universitetsklinikk med høy faglig kvalitet. Klinikken skal kontinuerlig drive undervisning av helsepersonell, fagutvikling, forskning, innovasjon og utdanning (FiU), samt pasient- og pårørendeopplæring. Enheten er klinikkledelsens ressursenhet i dette arbeidet. Enhet for fagutvikling er organisert som stabsfunksjon på klinikknivå.

Fant du det du lette etter?