BUP, poliklinikk Rosten

NB! Vi gjør oppmerksom på at poliklinikk Saupstad har flyttet til nye lokaler f.o.m. 02.05.19 og heter nå poliklinikk Rosten.


BUP, poliklinikk Rosten gir et tilbud for barn, ungdom og deres familier tilhørende Lerkendal og Heimdal i Trondheim kommune.

Tilbudet består av ulike typer tverrfaglig utredning- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstanser, skole og barnehage m.m. De vanligste tilstandene som vi behandler er: angst, depresjon, uro og konsentrasjonsvansker, reaksjoner knyttet til akutt krise / traumer, spiseforstyrrelser og annet.

Enheten har en regional funksjon med ansvar for å gi et tilbud til døve og hørselshemmede i Trøndelag, og Møre og Romsdal. 

Les mer om BUP, poliklinikk Rosten

BUP, poliklinikk Rosten

Henvisning

Lege, psykolog, helsesøster, Barne- og familietjeneste, PPT og barnevern kan henvise barn og unge til BUP. Alle henvisninger skal være vurdert og underskrevet av lege, psykolog eller barnevernsleder, og det skal brukes et eget henvisningsskjema som sendes til:

St. Olavs hospital HF

BUP, poliklinikk Rosten

Postboks 3250 Torgarden

7006 TRONDHEIM

Henvisningsskjema (NBUP)

Øyeblikkelig hjelp

Er du allerede i utredning og/eller behandling ved BUP, poliklinikk Rosten kan du på dagtid i hverdager ta direkte kontakt med oss og avtale time for øyeblikkelig hjelp. BUP, poliklinikk Rosten er åpen i hverdager fra kl. 08.00 - 15.30. 

 • BUP, poliklinikk Rosten tlf. 72 82 24 40.

Er du ikke i utredning/behandling ved BUP, poliklinikk Rosten og er behov for øyeblikkelig hjelp skal fastlege eller legevakt kontaktes. De vil etter vurdering henvise videre til Seksjon Lian for vurdering til Ambulant akutteam (AAT) og/eller til innleggelse ved Akuttenheten.

 • Ambulant akutteam , vakttelefon hverdag fra kl. 08.00 - 15.30 mobil 481 52 819 eller 908 29 142.
 • Akuttenheten, tlf. 72 82 27 80 eller mobil 414 75 707.

Regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge (REHP)

Les HER for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Seksjonsleder: Linda Gylseth Dahl

Telefon
72 82 24 40
mandag - fredag 08.00 - 15.30
E-post
Postadresse

St. Olavs hospital HF

BUP, poliklinikk Rosten

Postboks 3250 Torgarden

7006 TRONDHEIM

Vestre Rosten 77
Besøksadresse
Vestre Rosten 77(Kart)
7075 TRONDHEIM

Kart

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.