RVTS Midt - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

 

Les mer om RVTS Midt - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

RVTS Midt - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Vi er tilgjengelige for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, tvungen migrasjon eller selvmordsproblematikk. RVTS Midt er et regionalt ressurssenter for Midt-Norge.

Vårt fokus er fagområdene selvmordsforebygging, flyktninge- og migrasjonshelse, vold og seksuelle overgrep. Kunnskap om traumer og traumatisk stress er en sentral del av vårt arbeidsområde. Senteret består av personer med ulik fag- og yrkesbakgrunn.

Vi jobber tverrfaglig, og bistår ulike etater i regionen med kompetanseheving. Våre samarbeidspartnere er helse- og sosialtjenestene i kommunene, spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede. Vi bidrar til kompetanseutvikling gjennom forskning og fagutvikling. Vi tilbyr veiledning, konsultasjon, undervisning, kurs og konferanser. Det er et mål for oss å være lett tilgjengelig.

 

Våre nye og oppdaterte nettsider finner du på rvtsmidt.no 

Kontaktinformasjon

Telefon
72 82 20 05
E-post
Postadresse
St. Olavs Hospital HF
RVTS-Midt
Postboks 3250 Sluppen
N-7006 Trondheim
Fant du det du lette etter?