AFFU - Avdeling for forskning og utvikling

Les mer om AFFU - Avdeling for forskning og utvikling

AFFU - Avdeling for forskning og utvikling

AFFU [Avdeling For Forskning og Utvikling] er samorganisering med Faggruppe for voksenpsykiatri og medisinske atferdsfag (VOP), ved Det Medisinske Fakultet på NTNU i Trondheim. Vårt "tvilling institutt" omfatter dermed et kollegium ansatt ved St Olavs hospital og/eller NTNU. Vår ekspedisjon er lokalisert på Lade i sykehusområdet til Divisjon psykisk helsevern, Østmarka, Lade i Trondheim.

Faggruppen driver omfattende klinisk forskning og undervisning. Gjennom mange år har vi etablert et stort nettverk ved regionale, nasjonale og internasjonale forgreninger. Dette har resultert i en rekke samarbeidsprosjekt med utstrakt utveksling av kunnskap, publikasjoner av artikler i internasjonale journaler, forskningsmidler og doktorgrads arbeider.

For mer informasjon om vår avdeling, våre ansatte, aktiviteter og kontaktinformasjon; gå inn på www.affu.no

Kontaktinformasjon

Telefon
72 82 30 30
Postadresse
St. Olavs hospital HF
Divisjon Psykisk Helsevern
AFFU
Postboks 3250 Torgarden
NO 7006 Trondheim
Østmarka
Besøksadresse
Østmarkveien 29A(Kart)
7040 Trondheim
E-post

RVTS Midt - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygginghttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/avdeling-for-forskning-og-utvikling-affu/ressurssenter-om-vold-traumatisk-stress-og-selvmordsforebygging-rvtsRVTS Midt - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Fant du det du lette etter?