AFFU - Avdeling for forskning og utvikling

Les mer om AFFU - Avdeling for forskning og utvikling

AFFU - Avdeling for forskning og utvikling

AFFU [Avdeling For Forskning og Utvikling] er samorganisering med Faggruppe for voksenpsykiatri og medisinske atferdsfag (VOP), ved Det Medisinske Fakultet på NTNU i Trondheim. Vårt "tvilling institutt" omfatter dermed et kollegium ansatt ved St Olavs hospital og/eller NTNU. Vår ekspedisjon er lokalisert på Lade i sykehusområdet til Divisjon psykisk helsevern, Østmarka, Lade i Trondheim.

Faggruppen driver omfattende klinisk forskning og undervisning. Gjennom mange år har vi etablert et stort nettverk ved regionale, nasjonale og internasjonale forgreninger. Dette har resultert i en rekke samarbeidsprosjekt med utstrakt utveksling av kunnskap, publikasjoner av artikler i internasjonale journaler, forskningsmidler og doktorgrads arbeider.

For mer informasjon om vår avdeling, våre ansatte, aktiviteter og kontaktinformasjon; gå inn på www.affu.no

Kontaktinformasjon

Telefon
72 82 30 30
Postadresse
St. Olavs hospital HF
Divisjon Psykisk Helsevern
AFFU
Postboks 3250 Torgarden
NO 7006 Trondheim
Østmarka
Besøksadresse
Østmarkveien 29A(Kart)
7040 Trondheim
Telefon
Sentralbord 72 57 30 00 . Finn direktenummer lenger ned på siden under Avdelinger
E-post

RVTS Midt - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygginghttps://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/avdeling-for-forskning-og-utvikling-affu/ressurssenter-om-vold-traumatisk-stress-og-selvmordsforebygging-rvtsRVTS Midt - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Fant du det du lette etter?