Divisjon Psykisk helsevern

Divisjon psykisk helsevern skal tilby utredning, behandling og rehabilitering til barn, unge og voksne som blir henvist til en av våre avdelinger. Behandlingstilbudet omfatter akuttbehandling, ambulante tjenester, poliklinisk behandling, dagbehandling og døgnbaserte tjenester.

Les mer om Divisjon Psykisk helsevern

Divisjon Psykisk helsevern

Som hovedregel får våre pasienter behandling ved et lokalt distriktspsykiatrisk senter (voksne) eller ved en lokal barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. De som har behov for slik behandling må ha henvisning fra sin fastlege. I tillegg finnes et sykehustilbud for de som har behov for særlig spesialiserte behandlingstilbud. 

Øyeblikkelig-/akutt-hjelp

Alle henvendelser om Øyeblikkelig-/ akutthjelp for voksne med psykisk lidelse skal gå til St. Olavs Sentralbord, tlf. 72 57 30 00. Derfra blir henviser satt over til riktig avdeling i Psykisk Helsevern.

I tidsrommet 08:00–15:30 mandag til fredag blir henviser satt over til Ambulant Akutt-team (AAT) ved det DPS som pasienten sokner til. AAT vurderer alle henvisninger.

For alle andre tider på døgnet, dvs. utenom ordinær arbeidstid, helger og høytider blir henviser satt over til vakthavende lege på Østmarka.

 

Organisasjonskart Psykisk helsevern

Brukergruppa i Psykisk helsevern

Kontakt

Telefon
72573000 (ekspedisjon)
mandag - søndag Hele døgnet
E-post
Brøset
Besøksadresse
Brøsetveien 100(Google maps)

Kart

Parkering Brøset

​Gratis parkering

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
  • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
  • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
  • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
  • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.