Hel-BUP

Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk

Hel-BUP er et forskningsprosjekt ved BUP-klinikk, St. Olavs Hospital og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) ved NTNU i samarbeid med Ung-Hunt og Ung i Trondheim.