Lærings- og mestringssenteret Trondsletten

Lærings- og mestringssenteret på Trondsletten er for familier med barn og ungdom som har funksjonsvansker.

Vi samarbeider med ulike brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner og fagpersoner for å skape gode tilbud.

Pasient- og pårørendeopplæringen ved LMS Trondsletten drives for det meste som diagnoserettede tilbud. Det sendes skriftlig invitasjon om pasient- og pårørendeopplæring til familier som har barn eller ungdom med aktuell diagnose 4 - 6 uker før kurset skal finne sted.

Les mer om Lærings- og mestringssenteret Trondsletten

Lærings- og mestringssenteret Trondsletten

Følgende kurs arrangeres av LMS Trondsletten

De fleste arrangeres årlig.

Autismespekterforstyrrelser

 • Kurs for foreldre til små barn med autismespekterforstyrrelser.
 • Samtalegrupper for ungdom med autisme / Asperger syndrom.
  Kontaktperson Hege Ramsøy-Halle 

Cerebral parese

 • Kurs for foreldre til barn som nylig har fått diagnosen CP.
 • Skolestartersamling, samling for foreldre og barn våren før skolestart.
 • Skolestarter med CP. Kurs for foreldre og fagpersoner.
 • Fagdag CP 4 år. Kurs for fagpersoner.
  Kontaktperson Sissel Viken 

Down syndrom

 • Nettverk for foreldre til små barn.
 • Skolestarterkurs for foreldre. Arrangeres årlig når det er mange nok barn.
 • Mellomtrinnskurs for foreldre. Arrangeres hvert andre / tredje år når det er mange nok barn.
  Kontaktperson Lise Bakke Fornes  

Epilepsi

 • Kurs for foresatte til barn / ungdom som har fått epilepsi; andre nærpersoner kan også delta. Arrangeres to ganger årlig.
 • Kursdag for ungdom med epilepsi.
 • Barnegruppe. Gruppetilbud for barn med epilepsi.
  Kontaktperson Nina Sivertsen Brandal

Lett psykisk utviklingshemming / store generelle lærevansker

 • Kurs for foreldre til barn som har fått slik diagnose.

Følgende kurs arrangeres ved behov:

 • På vei mot voksenlivet. Kurs for foreldre til ungdom som med bakgrunn i sin funksjonsnedsettelse har behov for oppfølging over til voksenlivet.
 • Søskenkurs. Kurs for søsken i alderen 12 - 18 år til barn med funksjonsnedsettelser.
 • Søskengruppe for søsken i alderen 7 - 12 år til barn med funksjonsnedsettelser.
 • Ungdomsgruppe / jentegruppe. Samtalegrupper for ungdom med lett psykisk utviklingshemming, lærevansker eller andre diagnoser. Tema er om venner, kropp, identitet og kjærlighet.

Moderat psykisk utviklingshemming

 • Kurs / samtalegruppe for foreldre.

Kontaktperson for alle disse: Hege Ramsøy-Halle

Barn med store sammensatte funksjonsnedsettelser

 • FOKUS-gruppe.
 • Ulikekurs og gruppetilbud for foreldre og fagpersoner
  Kontaktperson er Sissel Viken.
 • AKKS-kurs Alternativ og supplerende kommunikasjon. Kurs / gruppe for foreldre. 
  Kontaktperson Torill Heglum.
 • MLD-nettverk (metakromatisk leukodystrofi) Nettverk for fagpersoner i barnehage og skole.
  Kontaktperson Monica Olmheim.

Beitostølen-grupper

Småbarnskurs

 • Todagers kurs for foreldre til små barn med sammensatte hjelpebehov. Arrangeres årslig i samarbeid med LMS Barne- og ungdomsklinikken. Kontaktperson Lise Bakke Fornes.

Dersom du har gode ideer eller ønsker å bidra med planlegging og gjennomføring av lærings- og mestringstilbud, ta kontakt med Hege Ramsøy-Halle.

Kontakt

Kart

Transport Trondsletten

​AtB i Trondheim har busstilbud både via Brøsetveien og Valentinlyst.

Aktuelle bussholdeplassser:
Brøset hageby og Valentinlystsenteret

Buss nr 9, 22 eller 60.

Praktisk informasjon

Betaling av egenandeler fra 1. mars 2017

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

For pasienter som ikke betaler med kort, så vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

For pasienter som betaler med kort vil det ikke bli noen endringer.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs Hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

​Du må ringe 116117 før du oppsøker legevakta. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er. Hvis det er behov for øyeblikkelig hjelp, skal du fortsatt ringe 1 1 3. Telefonnummer til legevakt 116117 gjelder i hele landet.

Legevakta driftes av Trondheim kommune.

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.