Kontaktinformasjon personalet ved Trondsletten

Du kan kontakte mange av de ansatte direkte etter denne lista:

​Avdelingssjef

Administrasjonskonsulent

Kontaktsykepleier for barn med epilepsi

Leger

  • Anne Lise Høyland 
  • Anne Berit Røe
  • Ann Kristin Jakobsen
  • Elisabet Aune
  • Espen Lien
  • Maria Bonslett Bjørnegaard


Legene kontaktes via resepsjonen på telefon 72 82 21 00.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes til St. Olavs hospital via e-post.
Vi ber om at telefon eller vanlig brev benyttes.


Fysioterapeuter

Ergoterapeuter

Fagrådgiver læring og mestring / sosialfag

Fagrådgiver sosialfag

Klinisk ernæringsfysiolog

Logopeder

Psykologer

Sosionomer

Spesialpedagoger

Sykepleier / rådgiver autismeteam

Vernepleiere


Øvrige ansatte ved Trondsletten kontaktes via sentralbordet 72 82 21 00.