Kontaktinformasjon personalet ved Trondsletten

Du kan kontakte mange av de ansatte direkte etter denne lista:

​Avdelingssjef

Administrasjonskonsulent

Kontaktsykepleier for barn med epilepsi

Leger

  • Anne Lise Høyland 
  • Anne Berit Røe
  • Ann Kristin Jakobsen
  • Elisabet Aune
  • Espen Lien 
  • Håvard Hatle
  • Katrine Waaler
  • Margrete Riis Tande


Legene kontaktes via resepsjonen på telefon 72 82 21 00.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes til St. Olavs hospital via e-post.
Vi ber om at telefon eller vanlig brev benyttes.


Fysioterapeuter

Ergoterapeuter

Fagrådgiver læring og mestring / sosialfag

Fagrådgiver sosialfag

Klinisk ernæringsfysiolog

Logopeder

Psykologer

Sosionomer

Spesialpedagoger

Sykepleier / rådgiver autismeteam

Vernepleiere


Øvrige ansatte ved Trondsletten kontaktes via sentralbordet 72 82 21 00.  

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.