Trondsletten habiliteringssenter, Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)

Habiliteringstjenesten for barn og unge i alderen 0 - 18 år i det som var Sør-Trøndelag fylke, organiseres ved Barne- og ungdomsklinikkens to enheter BUK-Øya og Trondsletten habiliteringssenter.

Les mer om Trondsletten habiliteringssenter, Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)

Trondsletten habiliteringssenter, Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)

Trondsletten habiliteringssenter kan bistå barn og familie når det er behov for habilitering. En stor del av arbeidet skjer gjennom reisevirksomhet til barnets lokalmiljø.

 

Arbeidsform

Personalet ved Trondsletten er organisert i tverrfaglige team som består av følgende yrkesgrupper :
ergoterapeuter, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, kontaktsykepleier for barn som har epilepsi, leger, logopeder, nevropsykologer, sosionomer,  vernepleiere, sykepleier, spesialpedagoger, LMS-konsulent og kontoransatte.

 

Tilbud

 • Diagnostisering
 • Funksjonsutredning
 • Råd og veiledning til pasient, pårørende og kommunalt hjelpeapparat
 • Nettverkssamlinger, kurs og undervisning

 


Målgruppe

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 0 - 18 år med nevrologiske dysfunksjoner som:

 • Autisme og lignende tilstander
 • Cerebral parese og nevromuskulære tilstander
 • Epilepsi
 • Mistanke om forstyrrelse i nervesystemet
 • Psykisk utviklingshemming
 • Spise- og ernæringsvansker hos barn i målgruppen
 • Ulike syndromer
 • Utviklings- og adferdsforstyrrelser


 


Retningslinjer følges for oppfølging av følgende diagnosegrupper

 • Barn med cerebral parese
 • Barn med Down syndrom
 • Barn med epilepsi
 • Rehabilitering av barn og ungdom med ervervet hjerneskade og andre aktuelle pasientforløp
 • Pasientforløp for ungdom

 

Kontaktinformasjon til personalet ved Trondsletten

Lenker til kontaktinformasjon

Henvisning til Habiliteringstjenesten for barn og unge

Henvisningsskjemaet skal alltid fylles ut. Henvisningen skal skje i samarbeid med
foreldre/foresatte og/eller barnet/ungdommen selv, og disse skal undertegne henvisningsskjemaet.
Koordinering og utnytting av de tverrfaglige ressursene i kommunen/bydelen er basis i alt
habiliteringsarbeid. De ulike etater / fagpersoner som er i kontakt med og / eller gir tjenester til
barnet, bør sammen drøfte henvisningen. Lege må alltid være hovedhenviser.


Henvisningsskjema


Habiliteringstjenesten for voksne

Mer informasjon om habiliteringstjenesten for voksne


Presentasjoner fra Fagseminarer 31.03.17 Standardiserte pasientforløp for barn med komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser 0-6 år

Presentasjonen finner du på denne siden.


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Åkerveien 4 B
7046 Trondheim

Telefon
72 82 21 00
mandag - fredag 08:00 - 15:30
Telefon stengt kl. 11:30 - 12:15
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital
Habiliteringstjenesten for barn og unge
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Trondsletten
Besøksadresse
Åkerveien 4(Kart)
7046 Trondheim

Informasjon om koronapandemien

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:
Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Transport Trondsletten

​AtB i Trondheim har busstilbud med disse bussholdeplasssene:

Brøset hageby og Valentinlystsenteret

​Bruk reiseplanleggeren eller appen AtB Reise for å se holdeplasser og rutetider.

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/koronavirus.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Spisevansker hos barnhttps://stolav.no/behandlinger/spisevansker-hos-barnSpisevansker hos barnSSpise- og ernæringsvansker, barn - tiltakSpise- og ernæringsvansker, barn - tiltakSpise- og ernæringsvansker, barn - tiltakSpise- og ernæringsvansker, barn - tiltak

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), spiseteamhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/trondsletten-habiliteringssenter/spiseteam-habiliteringstjenesten-for-barn-og-unge-habuHabiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), spiseteam
Lærings- og mestringssenteret Trondslettenhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/trondsletten-habiliteringssenter/lms-trondslettenLærings- og mestringssenteret Trondsletten

Fant du det du lette etter?