Trondsletten habiliteringssenter, Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)

Habiliteringstjenesten for barn og unge i alderen 0 - 18 år i sør-Trøndelag fylke organiseres ved Barne- og ungdomsklinikkens to enheter BUK-Øya og Trondsletten habiliteringssenter.

Les mer om Trondsletten habiliteringssenter, Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)

Trondsletten habiliteringssenter, Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)

Trondsletten habiliteringssenter kan bistå barn og familie når det er behov for habilitering. En stor del av arbeidet skjer gjennom reisevirksomhet til barnets lokalmiljø.

 

Arbeidsform

Personalet ved Trondsletten er organisert i tverrfaglige team som består av følgende yrkesgrupper :
ergoterapeuter, fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, kontaktsykepleier for barn som har epilepsi, leger, logopeder, nevropsykologer, sosionomer,  vernepleiere, sykepleier, spesialpedagoger, LMS-konsulent og kontoransatte.

 

Tilbud

 • Diagnostisering
 • Funksjonsutredning
 • Råd og veiledning til pasient, pårørende og kommunalt hjelpeapparat
 • Nettverkssamlinger, kurs og undervisning

 


Målgruppe

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 0 - 18 år med nevrologiske dysfunksjoner som:

 • Autisme og lignende tilstander
 • Cerebral parese og nevromuskulære tilstander
 • Epilepsi
 • Mistanke om forstyrrelse i nervesystemet
 • Psykisk utviklingshemming
 • Spise- og ernæringsvansker hos barn i målgruppen
 • Ulike syndromer
 • Utviklings- og adferdsforstyrrelser


 


Retningslinjer følges for oppfølging av følgende diagnosegrupper

 • Barn med cerebral parese
 • Barn med Down syndrom
 • Barn med epilepsi
 • Rehabilitering av barn og ungdom med ervervet hjerneskade og andre aktuelle pasientforløp
 • Pasientforløp for ungdom


 

Kontaktinformasjon til personalet ved Trondsletten

Lenker til kontaktinformasjon

Henvisning til Habiliteringstjenesten for barn og unge

Henvisningsskjemaet skal alltid fylles ut. Henvisningen skal skje i samarbeid med
foreldre/foresatte og/eller barnet/ungdommen selv, og disse skal undertegne henvisningsskjemaet.
Koordinering og utnytting av de tverrfaglige ressursene i kommunen/bydelen er basis i alt
habiliteringsarbeid. De ulike etater / fagpersoner som er i kontakt med og / eller gir tjenester til
barnet, bør sammen drøfte henvisningen. Lege må alltid være hovedhenviser.

Henvisningsskjema (PDF)


 

Habiliteringstjenesten for voksne

Mer informasjon om habiliteringstjenesten for voksne


Presentasjoner fra Fagseminarer 31.03.17 Standardiserte pasientforløp for barn med komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser 0-6 år

Presentasjonen finner du på denne siden.


Kontakt

Oppmøtested

Åkerveien 4 B
7046 Trondheim

Telefon
72822100
mandag - fredag 08:00 - 15:30
Telefon stengt kl. 11:15 - 11:45
E-post
Postadresse
St. Olavs hospital
Habiliteringstjenesten for barn og unge
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Trondsletten
Besøksadresse
Åkerveien 4(Google maps)
7046 Trondheim

Kart

Transport Trondsletten

​AtB i Trondheim har busstilbud både via Brøsetveien og Valentinlyst.

Aktuelle bussholdeplassser:
Brøset hageby og Valentinlystsenteret

Buss nr 9, 22 eller 60.

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​​​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.

Betaling av egenandeler

​​Blir du behandlet på en poliklinikk (uten innleggelse), må du som regel betale en egenandel. I tillegg til egenandel ved konsultasjon, må du som regel betale egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser og ved nukleærmedisinske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med kort på behandlingsstedet.

Hvis du ikke kan betale med kort:

 1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no 
 2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no 
 3. Pasienter som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks og heller ikke har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, vil få tilsendt faktura pr. post.

Denne ordningen er gjeldende fra 1. mars 2017.

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter GjestenettHMN. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet GjestenettHMN.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Merk: du vil få en SMS med passord. Du må ha en mobiltelefon med norsk telefonnummer for å få tilsendt passordet.
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt

Legevaktene driftes av kommunene (ikke St. Olavs hospital).

Trondheim: Fra 23. oktober 2018 finner du Legevakta i nye lokaler i Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. 
Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Lovendring i røykeloven fra 1. juli 2017:
https://helsedirektoratet.no/nyheter/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1-juli 

Lærings- og mestringssenteret Trondslettenhttps://stolav.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/trondsletten-habiliteringssenter/lms-trondslettenLærings- og mestringssenteret Trondsletten

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.