Kontaktsykepleiere i Barne- og ungdomsklinikken

Kontaktsykepleierne ved Barne- og ungdomsklinikken har noe ulik rolle og funksjon. Noen har mest fokus på medisinsk utredning og behandling, mens andre har en mer koordinerende rolle.

Kontaktsykepleier skal blant annet bidra til at barnet eller ungdommen som har en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, og familien opplever sammenheng og kontinuitet i behandling, informasjon og pasientforløp.

Diabetes
Anna Børve Huseby Telefon 72 57 40 78

Epilepsi
Nina Sivertsen Brandal Mobil 941 78 864
Telefon 72 82 21 00

Ervervet hjerneskade
Marith Risan Telefon 72 57 41 86

Nevrologiske lidelser

Wenche Ann Similä Telefon 72 82 56 27

Premature og høyrisikobarn

Nyfødtpoliklinikk Telefon 72 57 12 11
e-post
Nyfødtpoliklinikk tverrfaglig team Telefon 72 57 48 27
e-post

Hjertesyke barn
Tore Hassel Telefon 72 57 40 11

Revmatiske sykdommer

Ragnhild Sele Telefon 72 57 40 77

Sammensatte lidelser, nyoppstått funksjonstap / høyt skolefravær

Bodil Sofie Vestvik Telefon 72 82 05 92

Stomisykepleier

Kristin Kleveland Telefon 72 57 40 83

Uroterapeut

Aud Hofsli Telefon 72 57 40 91

Fedme
Barnefedme behandles ved Fedmepoliklinikken som har lokaler i Forsyningssenteret.

Pasientforløp

Fant du det du lette etter?