HelsaMi

Kontaktsykepleiere i Barne- og ungdomsklinikken

Kontaktsykepleierne ved Barne- og ungdomsklinikken har noe ulik rolle og funksjon. Noen har mest fokus på medisinsk utredning og behandling, mens andre har en mer koordinerende rolle.

Kontaktsykepleier skal blant annet bidra til at barnet eller ungdommen som har en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, og familien opplever sammenheng og kontinuitet i behandling, informasjon og pasientforløp.

BURM Barn utsatt for rusmidler eller medikamenter i svangerskapet 

Wenche Møllenhus Sirås Mobil 947 98 095
Telefon 72 57 18 29 

Diabetes
Anna Børve Huseby Telefon 72 57 40 78


Epilepsi
Nina Sivertsen Brandal Mobil 941 78 864
Telefon 72 82 21 00


Hjertesyke barn
Tore Hassel Telefon 72 57 40 11 
Gjertrud Wormdal Telefon 72 57 40 80


Ervervet hjerneskade

Marith Risan Telefon 72 57 41 86

Nevrologiske lidelser

Julie Murvold Telefon  72 57 3896

Premature og høyrisikobarn

Nyfødtpoliklinikk Telefon 72 57 12 11
e-post
Nyfødtpoliklinikk tverrfaglig team Telefon 72 57 48 27
e-post


Revmatiske sykdommer
Ragnhild Sele Telefon 72 57 40 77 
Janne Haustreis Telefon 72 82 73 61


Sammensatte lidelser, nyoppstått funksjonstap / høyt skolefravær

Bodil Sofie Vestvik Telefon 72 82 05 92

Stomisykepleier

Kristin Kleveland Telefon 72 57 40 83

Uroterapeut

Dan Helge Grønskag Telefon 72 57 42 11

Fedme
Barnefedme behandles ved Fedmepoliklinikken som har lokaler i Forsyningssenteret.


Fant du det du lette etter?