Solveig Føreland

Yrkeshygieniker

Tlf: 72 57 14 03

E-post: solveig.foreland@stolav.no , solveig.foreland@ntnu.no

Utdanning: Sertifisert yrkeshygieniker (SYH), Europeisk registrert toksikolog (ERT), Ph.D., Cand.scient. i biologi, studieretning toksikologi

 

Arbeidsoppgaver:

Generell yrkeshygienisk virksomhet i form av vurderinger og målinger av eksponeringsfaktorer på arbeidsplasser med tilhørende rapportering og risikovurdering
Deltakelse i utredning av eksponeringsforhold og årsakssammenhenger hos henviste og inneliggende pasienter med mistanke om yrkessykdom
Deltakelse i avdelingens forskningsaktivitet 
Førsteamanuensis II i HMS ved Institutt for Geologi og Bergteknikk, NTNU som innebærer undervisning i emnet HMS i tungindustrien.  

Solveig 2.bmp 

Fant du det du lette etter?