Morten Buhagen

Yrkeshygieniker

Tlf: 72575976 / 97171523

E-post:  morten.buhagen@stolav.no

Utdanning: Sertifisert yrkeshygieniker, sivilingeniør i kjemi, tilleggsutdanning i støy, ventilasjon, yrkeshygiene og toksikologi

 

Arbeidsoppgaver:

Ledelse og koordinering av avdelingens yrkeshygieniske arbeide.

Generell yrkeshygienisk virksomhet i form av vurderinger og målinger av eksponeringsfaktorer på arbeidsplasser med tilhørende muntlige og skriftlige rapporteringer.

Drift og vedlikehold av avdelingens teknisk-hygieniske måleutstyr.

Deltakelse i utredningen av eksponeringsforhold og årsakssammenhenger hos henviste og inneliggende pasienter ved mistanke om yrkessykdom.

Deltakelse i avdelingens forskningsaktivitet med egne prosjekter og med ansvar for veiledning i den yrkeshygieniske delen av tverrfaglige prosjekter.

Morten 2016.JPG
 

 

Fant du det du lette etter?