Erlend Hassel

Lege i spesialisering

Tlf: 72 42 81 33
E-post: erlend.hassel@stolav.no
Utdanning: Lege

Arbeidsoppgaver:
Deltar i avdelingens polikliniske arbeide; utredning av personer med mistenkt arbeidsrelatert sykdom

Erlend Hassel.jpg