Bjørn Hilt

Overlege, professor II


Tlf:
72 57 14 07 / 90 06 94 90

E-post: bjorn.hilt@stolav.no 

Utdanning: Lege, dr. med.

 

Arbeidsoppgaver:

Jeg har pasientarbeid samt forskning og undervisning. Områder som jeg har interessert meg særlig for er alle typer støvpåvirkning og arbeidsrelaterte lungesykdommer, samt spørsmål om hvorvidt irritasjonspåvirkning av luftveiene kan føre til økt risiko for hjerte-karsykdommer.  Jeg er ansatt som professor II i arbeidsmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultetet ved NTNU.

Faglige verv:

Medlem av redaksjonsrådet i Scandinavian Journal of Work, Environment, and Health.
Medlem av programstyret for programmet Miljø, gen og helse i Norges Forskningsråd.
Styremedlem i Norske leger mot atomvåpen (NLA)
Styreleder i International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW).
Varamedlem til Spesialitetsrådet i Den norske lægeforening.
Lokaltillitsvalgt i Sør-Trøndelag for Norsk arbeidsmedisinsk forening
Medlem av forskningsutvalget til Norsk forening for arbeidsmedisin.
Oppnevnt representant for DMF i skikkethetsutvalget ved NTNU

Bjørn Hilt.JPG 

Fant du det du lette etter?