HelsaMi
Illustrasjon

Avansert hjemmesykehus for barn (AHS)

Vi skal bidra til økt livskvalitet for syke barn og deres familier.

​AHS har fokus på å være pasientens helsetjeneste og til barns beste. AHS er med på å ivareta de helhetlige behovene til barnet og deres familier. AHS vil kunne gi:

 • Økt trygghet og god livskvalitet er med på redusere psykiske belastninger for barnet og deres familier.
 • Forutsigbarhet og kontinuitet
 • Friskfokus tankegang
 • Bedre helse for hele familien
 • Mindre fokus på sykdom, både barnet og resten av familien
 • Mer skole og barnehage
 • Foreldre får mulighet til å jobbe mer
 • Mer stabil familiesituasjon


Barn har det best hjemme i trygge og vante omgivelser. Men mange barn må tilbringe mye tid på sykehus og dette kan være utfordrende for både barnet, eventuelle søsken og foreldrene. Målet er at barnet ikke skal være på sykehus mer enn nødvendig, og dette vil bidra til at familien får en mer normal hverdag, i kjente omgivelser med familie og venner i nærheten. Brukermedvirkningen i tilbudet gir barnet og familien økt trygghet og kontroll over egen situasjon og eget liv. 

Hva betyr det å få et slikt tilbud?

 • AHS vil ikke erstatte planlagte eller akutte innleggelser og polikliniske besøk til lege på sykehuset.
 • Et frivillig tilbud
 • Tilbys pasienter som lege og sykepleier vurderer​ som medisinsk forsvarlig
 • Man har alltid rett til å komme tilbake til barneavdelingen dersom tilstanden forverres, eller man av andre grunner ikke ønsker å være hjemme lengre

Hva vi kan tilby, vurderes ut i fra barnets behov, geografiske forhold og kapasitet.  

Hvem kan få tilbud om AHS?

 • Barn mellom 0-18 år
 • Medisinsk forsvarlig
 • En times reisevei en vei

Hva kan AHS gjøre hjemme hos pasientene?

Oppgaver som utføres av AHS i dag:

 • Besøk i henhold til barnets (familiens) behov
 • Blodprøvetaking 
 • Ernæringsproblematikk og sondenedleggelse (opplæring/oppfølgning)
 • Omsorgssamtaler og tilsyn
 • Medikamentell behandling 
 • Kreftbehandling i hjemmet
 • Palliasjon og hjemmedød
 • Bidrar til bedre samhandling mellom sykehus og kommune
 • Undervisning- og opplæringsfunksjon ut mot kommunene

Organisering

AHS er organisert under Barne -og ungdomsklinikken som en egen enhet. Vi har en avdelingssjef, en koordinator, fem spesialsykepleiere og en barnelege i vårt team.

 • Magnhild, koordinator og spesialsykepleier barn
 • Marte, spesialsykepleier barn
 • Christer, barnelege
 • Siw, psykiatrisk sykepleier og videreutdanning i Palliasjon
 • Siv Anita, spesialsykepleier barn
 • Mari Beate, Helsesykepleier
 • Synnøve, spesialsykepleier barn

Praktisk info for dere som får besøk av AHS

 • Ha navn på ringeklokken, og sjekk at den virker. Ha navn på dør i felles oppgang.
 • Ha alltid telefonen på så vi kan få tak i dere.
 • Vi setter av og til igjen utstyr hjemme. Dette er bare til bruk for AHS ansatte.
 • Om vi skulle glemme igjen noe av utstyret etter utskrivelse, må dere ta kontakt med AHS og gi beskjed.
 • Hvis det er utfordrende med parkering gi oss beskjed
 • Får dere en melding av oss på telefon (eller HelsaMi) gi oss tilbakemelding
 • Vi vil gjerne at dere informerer oss om eventuelle husdyr.

Innovasjonsprosjektet

I 2020 fikk vi tildelt innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge. Disse midlene skal brukes til å skaffe oss mer legeinvolvering, bredde tilbudet til å bli et diagnoseuavhengig tilbud for alle pasienter ved BUK, samt jobbe mot digitalisering av helsetjenesten. Vi samarbeider tett med Regionalt senter for helsetjensteutvikling (RSHU) ved St. Olavs hospital og de bidrar med å knytte oss sammen med Helseplattformen og andre aktører mtp. avstandsoppfølgning og nye digitale løsninger. 

Samarbeidspartner

 • Sykehusbarn
 • Støtteforeningen for kreftrammede (SuperSelma)
 • Øvrige AHS rundt om i landet

Kontaktinformasjon

Telefon: 73 55 41 79/7 39 04 
Mobil: 906 39 056 / 906 01 594

Vi er tilgjengelig på telefon på dagtid mandag-fredag.Fant du det du lette etter?