Verdens synsdag 2016

Fagseminar, 12.10.2016, Øyesykdommer

Åpen fagdag - "Hjernerelaterte synsvansker"

PROGRAM
Kl. 10.00

 •  Åpning v/ Runa Heimstad, Fagdirektør, St. Olavs Hospital.

Kl. 10.10

 • Kristin Modalsli Sand, MD PhD, Sørlandet sykehus:
  • Synsvansker etter hjerneslag
  • Synsvanskers påvirkning på funksjon og livskvalitet
  • Synsfeltutfall og overlevelse
  • Rehabilitering av synsvansker

Kl. 11.00

 • Joan Crespi Vidal, overlege Nevrologisk avd., St Olavs Hospital:
  • Vanlige nevrooftalmologiske synsutfordringer
  • Bl.a. Charles Bonet-syndrom
  • Praktiske eksempler

Kl. 11.45

 • Lunsj
 • Kl. 12.30 Arild Hagen:
  • “Mine brukererfaringer med hjernerelaterte synsutfordringer”

Kl. 13.00

 • Arne Tømta, synspedagog, Hurdal syn- og mestringssenter,
  Norges Blindeforbund:
  • Hjernerelaterte synsvansker
  • En presentasjon av synsvansker og metoder
  • Norges Blindeforbunds tilbud for personer som har fått synsproblemer pga hjerneslag eller andre skader i synsapparatet.

Kl. 13.45

 • Anne-Kristine Gudmestad, spesialsykepleier, Avdeling for øyesykdommer, St. Olavs Hospital:
  • Oppsummering og veien videre.
 • Ingen påmelding
 • Gratis adgang for alle
 • Enkel servering

Når og hvor

Dato
12.10.2016 
Klokkeslett
10:00-14:00 
Sted
1902-bygget
St. Olavs Hospital, 1902-bygget, Seminarrommet, 2. etasje
 
Arrangør
Avdeling for øyesykdommer
Norges Blindeforbund - LHL Hjerneslag - St. Olavs Hospital 
Kontakt
Anne Kristine Gudmestad
anne.kristine.gudmestad@stolav.no