Utstilling om Helseplattformen

Digital fornying, 31.10.2017-03.11.2017, St. Olavs hospital

Hva er Helseplattformen og hvilken betydning vil den ha for pasienter og helsepersonell?

Helseplattformen skal etablere ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Et omfattende arbeid er gjort med å beskrive fremtidens behov, og mange medarbeidere fra kommuner og sykehus samt pasientorganisasjoner har vært involvert. 

Bakgrunn for Helseplattformen

Bakgrunnen for prosjektet var behovet for å anskaffe ny pasientjournal for sykehusene i Helse Midt-Norge. Sommeren 2016 ga helseministeren Midt-Norge i oppdrag å være utprøvingsarena for det nasjonale målet «Én innbygger – én journal». 

Gjennom Helseplattformen skal det for første gang etableres en løsning på tvers der fastleger og kommunal helse og omsorg bruker samme plattform som helseforetakene.

Fire dager med utstilling og foredrag

Nå presenterer Helseplattformen arbeidet gjennom en plakatutstilling og flere foredrag på Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital.

Utstillingen åpner tirsdag 31. oktober klokken 10.00 og er bemannet mellom 10.00 og 15.00 alle dager til og med fredag. 

Medarbeidere vil være til stede og kan svare på spørsmål om alle tema som omfattes av utstillingen.

 

Bildet er fra Helseplattformens utstilling i Direktoratet for e-helse.
Bildet er fra Helseplattformens utstilling i Direktoratet for e-helse. Helsepersonell fra hele Midt-Norge har deltatt i arbeidet med å beskrive løsningen til ny pasientjournal. Mange av dem er til stede på utstillingen for å svare på spørsmål.

 

 

Utstillingen er gratis, åpen for alle og viser innholdet i den kravspesifikasjonen som nå er sendt ut på markedet. Konkurransen om å levere løsningen er i gang, og kontrakt med én leverandør skrives tidlig i 2019.

Helseplattformen og fastleger

I forbindelse med plakatutstillingen, inviteres alle fastleger i Sør-Trøndelag til utstilling, foredrag og diskusjon onsdag 1. november.

Program for fastleger:

Kl. 15.30: Plakatutstilling 
Kl. 16.00: Enkel servering og kaffe 
Kl. 16.15: Introduksjonsforedrag om Helseplattformen ved Ellen Annette Hegstad 
Kl. 16.35: Hva skal fastlegen med Helseplattformen? Ved Marte Walstad og Lasse Folkvord 
Kl. 17.00: Spørsmål og diskusjon av sentrale tema 
Kl. 17.45: Avslutning

Fastlege Lasse Folkvord om Helseplattformen:

 


Oversikt over åpne foredrag

Tirsdag 31. oktober

Introduksjonsforedrag om Helseplattformen ved Ellen Anette Hegstad.
Tid: 10.00-10.45, 12.00-12.45 og 14.00-14.45.
Sted: Auditorium KA12, Kunnskapssenteret 1. etasje.

Onsdag 1. november

Introduksjonsforedrag om Helseplattformen ved Ellen Anette Hegstad.
Tid: 12.15-13.00 og 14.15-15.00.
Sted: Seminarrom KS21, Kunnskapssenteret 2. etasje (begrenset plass).

Torsdag 2. november

Introduksjonsforedrag om Helseplattformen ved Øyvind Høyland.
Tid: 10.00-10.45, 12.00-12.45 og 14.00-14.45.
Sted: Auditorium KA12, Kunnskapssenteret 1. etasje.

Beslutningsstøtte ved Nina Kongshaug.
Tid: 11.00-11.45.
Sted: Auditorium KA12, Kunnskapssenteret 1. etasje.

Medisinsk utstyr og velferdsteknologi ved Øyvind Høyland.
Tid: 13.00-13.30.
Sted: Auditorium KA12, Kunnskapssenteret 1. etasje.

Fredag 3. november

Introduksjonsforedrag om Helseplattformen ved Øyvind Høyland.
Tid: 08.00-08.30 og 11.00-11.45.
Sted: Auditorium KA12, Kunnskapssenteret 1. etasje.

Beslutningsstøtte ved Nina Kongshaug.
Tid: 10.00-10.45.
Sted: Auditorium KA12, Kunnskapssenteret 1. etasje.

Om foredragene

Introduksjon til Helseplattformen presenterer Helseplattformen og hvilke krav vi har til den nye løsningen. Vi kommer inn på tema som strukturert journal, beslutningsstøtte, felles booking og kalender, og vi har fokus på det som blir nytt for deg som kliniker.

Klinisk beslutningsstøtte. Hva er beslutningsstøtte? Hvordan skal kunnskap forvaltes? Hva kommer i Helseplattformen og hvor langt er arbeidet kommet i Norge på dette feltet?

Foredragsholderne

Ellen Annette Hegstad, delprosjektleder funksjonelle krav i Helseplattformen.

Øyvind Høyland, delprosjektleder tekniske krav i Helseplattformen.

Nina Kongshaug, overlege kreftavdelingen, St. Olavs hospital / prosjektmedarbeider Helseplattformen

 

Kompleks anskaffelse, enklere forklart


Utstillingen berører ikke den kommersielle delen av anskaffelsen, men viser fram temaene som er løftet fram som spesielt viktige for Helseplattformen.

 

Ved hvert tema i utstillingen står medarbeidere fra Helseplattformen – frikjøpt fra helseforetak og kommuner – på stand, klare til å forklare og svare på spørsmål.

 

Fra Helseplattformens utstilling i Ålesund.
Fra Helseplattformens utstilling i Ålesund. Delprosjektleder Ellen Annette Hegstad i Helseplattformen og prosjektleder for forberedelse av innføring i Møre og Romsdal, Anne Lise Sagen Major.

 

Helseplattformens anskaffelse vil gi de rundt 40 000 som arbeider med helse i Midt-Norge, nytt arbeidsverktøy. Anskaffelsen er komplisert og kravspesifikasjonen består av over 4000 krav. Hensikten med utstillingen er å gjøre det enklere å sette seg inn i tankegangen som ligger til grunn for kravene til ny løsning.

Brukerscenarier som viser ulike møter mellom pasient og helsetjeneste er utarbeidet for å vise behovet for helhetstenking. Disse scenariene har leverandørene blitt bedt om å bruke som «manus» og beskrive detaljert hvordan deres IT-løsning vil fungere på hvert område. Noen av scenariene vises i utstillingen.

Innholdet er delt inn i følgende tema:

 

  1. Helsefremmende arbeid
  2. Planlagte forløp
  3. Akutt
  4. Livets siste fase
  5. Virksomhetsstyring, forskning, kvalitet og pasientsikkerhet
  6. Innføring og gevinstrealisering
  7. Teknisk hjørne

Utstillingen gir altså et innblikk i innholdet i kravspesifikasjonen, som også ligger tilgjengelig på nett.

Les mer om Helseplattformen

Utstillingen har vært vist i Helseplattformens lokaler i Ranheimsveien 10, og på sykehusene i Kristiansund, Ålesund, Namsos og Levanger samt hos Direktoratet for e-helse i Oslo. Her kan du se film fra tidligere utstillinger.

Helseplattformen kort forklart av fagpersonell

Nina Anita Kongshaug, overlege St. Olavs hospital:

 


Lasse Folkvord, fastlege:

 


Marit Olstad Røe, sykepleier St. Olavs hospital:

 


Marianne Mohrsen, sykepleier Trondheim kommune:

 


Når og hvor

Dato
31.10.2017-03.11.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Kunnskapssenteret
  
Arrangør

Utstillingen arrangeres i samarbeid mellom St. Olavs hospital, Trondheim kommune og Helseplattformen. 
Fant du det du lette etter?