Urostomi, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital

"Aktiv hverdag med urostomi" - kurs over en dag for pasienter og pårørende

Målet med kurset er å få økt diagnosespesifikk kunnskap, bedre ferdigheter og tro på egen mestringsevne. Det gis undervisning fra fagpersoner og brukerrepresentant.
Neste kurs er planlagt i løpet av våren 2020.

Aktuelle tema

  • Å leve med urostomi v/brukerrepresentant
  • Årsaker, operasjonen og konsekvenser v/urolog
  • Utfordringer i hverdagen v/sykepleier
  • Stomipleie v/sykepleier
  • Erfaringsutveksling v/kursansvarlig
  • Aktiv livsstil, fysisk aktivitet og trening v/fysioterapeut

Kurskostnad

Pris: kr. 351,-, gratis dersom du har frikort. Eventuelt frikort må tas med første kursdag

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.noHenvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Sted
1902-bygget
Seminarrom 02S21, 2. etasje, 1902-bygget, St. Olavs Hospital
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Kirurgisk poliklinikk, St. Olavs Hospital og Norilco 
Innlegg fra
Brukerrepresentant, urolog, sykepleier og fysioterapeut 
Kontaktinformasjon
Påmelding og spørsmål rettes til lærings- og mestringssenteret på tlf. 72 57 13 03.
 
Fant du det du lette etter?