Ulcerøs kolitt, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 05.10.2017-06.10.2017, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

To dagers lærings- og mestringskurs for deg  med ulcerøs kolitt. Pårørende er velkommen til å delta.

Gjennom tverrfaglig veiledning og gruppesamtaler er målet å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og bedre forutsetninger for å mestre hverdagen med helseutfordring.

Kurset arrangeres fortløpende ved behov. Neste kurs er planlagt oktober 2017.

Aktuelle tema

  • Å leve med ulcerøs kolitt
  • Sykdomslære og medikamentell behandling
  • Operasjon
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet og avspenning
  • Trygderettigheter
  • Hvordan håndtere fatigue og smerter
  • Erfaringsutveksling

Kurskostnad

Egenandel kr. 345,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringssenter St. Olav eller per post til
St. Olavs hospital HF
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Når og hvor

Dato
05.10.2017-06.10.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
1902-bygget
Lærings- og mestringssenteret, 1. etg. østfløy, 1902-bygget, St. Olavs hospital
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs Hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med Kirurgisk klinikk 
Innlegg fra
Brukerrepresentant, medisinsk lege, sykepleier, kirurg, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sosionom og ergoterapeut 
Kontakt
Påmelding og informasjon: tlf. 72 57 13 03 (lærings- og mestringssenteret)