Trening som medisin: Nasjonal nettverkssamling

Nettverksmøte, 21.11.2019, Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin

Frontfigurer innen trening som medisin bidrar på vår nasjonale samling for helsepersonell innen hjerte-/karsykdom og kols. Formålet er å fremme tverrprofesjonelt samarbeid i helseregionene slik at alle pasienter tilbys organisert trening av god kvalitet.
Nettverkssamling Trening som medisin 21. november.png

Når og hvor

Dato
21.11.2019 
Klokkeslett
09:30-15:30 Torsdag 21. november fra 09.30 til 15.30
Sted
Scandic Nidelven
Havnegata 1-3
7010 Trondheim
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin
 
Mer informasjon
Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin  
treningsommedisin@stolav.no

Vi tar imot påmeldinger til nettverkssamlingen på e-post til treningsommedisin@stolav.no. Seminaret har et begrenset antall plasser, og påmelding skjer etter førstemann til mølla-prinsippet.

Effekten av trening som behandling og rehabilitering er godt dokumentert både ved hjerteinfarkt, angina, hjertesvikt, kols og perifer karsykdom. Likevel deltar bare en brøkdel av aktuelle pasienter i treningsbaserte tilbud på sykehusene eller i kommunene. Mange steder eksisterer det heller ikke fullverdige tilbud.

Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin jobber for å etablere regionale fagnettverk innen trening som medisin for de nevnte pasientgruppene, med mål om å sikre at alle pasienter har god tilgang på informasjon og tilbud om effektiv og trygg trening for sin sykdomstilstand. På det nasjonale nettverkseminaret i Trondheim samler vi sentrale fagpersoner på feltet for å fremme tverrprofesjonelt samarbeid i de fire helseregionene.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.