Tourettes Syndrom, lærings- og mestringskurs

Kurs, 13.05.2020, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Kurs for foresatte/familie til pasienter ved BUP-klinikk som nylig har fått diagnosen Tourettes syndrom. Fagfolk tilknyttet pasienten kan delta.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet/ungdommen også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Når og hvor

Dato
13.05.2020 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Kvinne-barn-senteret
St. Olavs hospital, Kvinne-barn-senteret, Auditorium KBA i 1. etg.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, BUP-klinikk
i samarbeid med Vårres Regionalt brukerstyrt senter, Norsk Tourette Forening - Trøndelag fylkeslag. 
Kontaktinformasjon
Påmelding:
Tlf 72822203 ved Inger Marie Opøien eller
e-post: buplms@stolav.no 

Husk å oppgi BUP enhet, navn på deltakere,
og ditt tlf.nr.
 
Mer informasjon
buplms@stolav.no  

Foreldre kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste
gjennom NAV, og evt reise- og oppholdsutgifter
gjennom Helsenorge.no. Nærmere informasjon på kurset.

Oppfølgingsgruppe for foresatte i regi av Vårres:

  • Datoer kommer senere. Påmelding på kursdagen.
Fant du det du lette etter?