Tourettes Syndrom, lærings- og mestringskurs

Kurs, kl. 08:00-15:30, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som nylig har fått diagnosen Tourettes syndrom.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet/ungdommen også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

Se program.

Når og hvor

Tid
kl. 08:00-15:30
Sted
Kvinne-barn-senteret
St. Olavs Hospital, Kvinnebarn-senteret, KBA Auditorium, 1. etg.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, BUP-klinikk, Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs Hospital
i samarbeid med Vårres Regionalt brukerstyrt senter, Norsk Tourette Forening - Trøndelag fylkeslag 
Kontakt
Påmelding:
E-post: buplms@stolav.no eller
tlf 72822203 ved Inger Marie Opøien

Husk å oppgi BUP enhet, navn på deltakere,
og ditt tlf.nr.
 

Det er flere parkeringshus på området.

Det vil bli servert kaffe/te.

Ta med matpakke. Ellers kan lunsj kjøpes på sykehusets ulike kantiner.

Foreldre kan få dekket tapt arbeidsfortjeneste gjennom NAV, og evt reise- og oppholdsutgifter gjennom Helsenorge.no. Nærmere informasjon på kurset.

Oppfølgingsgruppe for foresatte:

16.03.17 kl.18 - 20.30. Påmelding på kursdagen.