Temadag våren 2017

Kurs, 07.06.2017, Arbeidsmedisinsk avdeling

Helseundersøkelser og andre undersøkelser i Bedriftshelsetjenesten

Programmet for temadagen

0830-0900  Registrering  kaffe/te

0900-0915 Velkommen og innledning
                    Bjørn Hilt, overlege, Arbeidsmedisinsk avdeling

0915-1000 Helseundersøkelser av friske personer - muligheter og    
                    begrensinger ved "screening"
                    Erlend Hassel, lege i spesialisering, Arbeidsmedisinsk avdeling

1000-1045 Eksponeringsbaserte mårettede helseundersøkelser - mulige
                    fremgangsmåter
                    Morten Buhagen, yrkeshygieniker, Arbeidsmedisinsk avdeling

1045-1100 Pause

1100-1145 Målrettede helseundersøkelser. Hva sier loven og hvordan skal 
                    vi tolke den?
                    Tonje Strømholm, overlege, Arbeidstilsynet

1145-1245 Lunsj

1245-1315 Yrkeshygieniker i bedriftshelsetjenesten - bidrag til det
                    forebyggende arbeidet
                    Ann Kristin Sjaastad, yrkeshygieniker, HMS-avdelingen NTNU

1315-1345 Sykepleier i bedriftshelsetjenesten - bidrag til det forebyggende
                    arbeidet
                   Kjersti Kleven, bedriftssykepleier, Bedriftshelsetjenesten i
                   Trondheim

1345-1400 Pause

1400-1430 Fysioterapeut/ergonom i bedriftshelsetjenesten - bidrag til det 
                    forebyggende arbeidet
                    Vegard Iversen, fysioterapeut, Bygghelsetjenesten Midt-Norge

1430-1500 Lege i bedriftshelsetjenesten - bidrag til det forebyggende
                    arbeidet
                    Arne Nysæter, bedriftslege, AktiMed Norge

1500-1545 Samarbeid om det forebyggende arbeidet. Paneldiskusjon
                    med innlederne

Påmelding:

Påmelding til temadagen MÅ skje på e-mail innen 29. mai 2017 til: torgunn.qvenild@stolav.no

Kursavgift kr 1950 (inkludert lunsj)

Viktig!
Kursavgiften vil bli fakturert ut ifra din påmelding
så det er viktig at du gir oss riktig FAKTURAADRESSE

Kurset er søkt godkjent med 6 valgfrie kurspoeng
til videre- og etterutdanning for Arbeidsmedisin og Allmennmedisin

Når og hvor

Dato
07.06.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00 
Sted
St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim
Det store auditoriet MTA,
Medisinsk Teknisk Forskningssenter,
St. Olavs Hosptial
 
Arrangør
Arbeidsmedisinsk avdeling