Temadag våren 2017

Kurs , 07.06.2017 , Arbeidsmedisinsk avdeling

Helseundersøkelser og andre undersøkelser i Bedriftshelsetjenesten

Programmet for temadagen

0830-0900  Registrering  kaffe/te

0900-0915 Velkommen og innledning
                    Bjørn Hilt, overlege, Arbeidsmedisinsk avdeling

0915-1000 Helseundersøkelser av friske personer - muligheter og    
                    begrensinger ved "screening"
                    Erlend Hassel, lege i spesialisering, Arbeidsmedisinsk avdeling

1000-1045 Eksponeringsbaserte mårettede helseundersøkelser - mulige
                    fremgangsmåter
                    Morten Buhagen, yrkeshygieniker, Arbeidsmedisinsk avdeling

1045-1100 Pause

1100-1145 Målrettede helseundersøkelser. Hva sier loven og hvordan skal 
                    vi tolke den?
                    Tonje Strømholm, overlege, Arbeidstilsynet

1145-1245 Lunsj

1245-1315 Yrkeshygieniker i bedriftshelsetjenesten - bidrag til det
                    forebyggende arbeidet
                    Ann Kristin Sjaastad, yrkeshygieniker, HMS-avdelingen NTNU

1315-1345 Sykepleier i bedriftshelsetjenesten - bidrag til det forebyggende
                    arbeidet
                   Kjersti Kleven, bedriftssykepleier, Bedriftshelsetjenesten i
                   Trondheim

1345-1400 Pause

1400-1430 Fysioterapeut/ergonom i bedriftshelsetjenesten - bidrag til det 
                    forebyggende arbeidet
                    Vegard Iversen, fysioterapeut, Bygghelsetjenesten Midt-Norge

1430-1500 Lege i bedriftshelsetjenesten - bidrag til det forebyggende
                    arbeidet
                    Arne Nysæter, bedriftslege, AktiMed Norge

1500-1545 Samarbeid om det forebyggende arbeidet. Paneldiskusjon
                    med innlederne

Påmelding:

Påmelding til temadagen MÅ skje på e-mail innen 29. mai 2017 til: torgunn.qvenild@stolav.no

Kursavgift kr 1950 (inkludert lunsj)

Viktig!
Kursavgiften vil bli fakturert ut ifra din påmelding
så det er viktig at du gir oss riktig FAKTURAADRESSE

Kurset er søkt godkjent med 6 valgfrie kurspoeng
til videre- og etterutdanning for Arbeidsmedisin og Allmennmedisin

Når og hvor

Dato
07.06.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
St. Olavs hospital
Det store auditoriet MTA,
Medisinsk Teknisk Forskningssenter,
St. Olavs Hosptial
 
Arrangør
Arbeidsmedisinsk avdeling
 
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.