Temadag om muskel-skjelettlidelser

Kurs , 21.11.2018 , Arbeidsmedisinsk avdeling

Teamdag for bedriftshelsetjenesten. Foredragsholdere fra ulike miljø presenterer forskning, kunnskap og praktisk erfaring innenfor tema muskel- og skjelettlidelser.

Kurset er søkt godkjent med seks valgfrie kurstimer til videre- og etterutdanning for arbeidsmedisin og allmennmedisin.

Program

Temadag om muskel-skjelettlidelser og arbeid 21. november 2018
Medisinsk teknisk forskningssenter, Trondheim, Auditorium MTA, 1. etasje

08.30 – 09.00: Registrering

09.00 – 09.15: Velkommen
Kort innledning til tema v/lege Sindre Rabben Svedahl, Arbeidsmedisinsk avd.

09.15 – 10.15: Risikofaktorer, årsaker og håndtering av muskel-skjelettplager
v/ Gunn Hege Marchand, Overlege, Phd, Tverrfaglig polikl. rygg-nakke-skulder
sammen med Janne-Birgitte Bloch Børke, avdelingssjef ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

10.15 – 10.30: Pause

10.30 – 11.30: Arbeidsrettet rehabilitering ved muskel-skjelettlidelser
v/ Gunn Hege Marchand
sammen med Sigmund Gismervik og Solveig Ose fra FoU - enheten for Helse og Arbeid I Midt-Norge.
Refleksjon omkring samarbeid med BHT

11.30 – 12.00: «Fra 120- til 90-gips»
 v/ Kenneth Olderøien, hovedverneombud ved Backe, Trondheim

12.00 – 12.45: Lunsj

12.45 – 13.45: Ergonomiportalen
v/ Thomas Karlsen, daglig leder og fysioterapeut i Bedico BHT

13.45 – 14.00: Pause

14.00 – 15.00: Hvordan redusere fravær når arbeidstakere har smerter i
 muskel/skjelettsystemet? Erfaringer fra stenindustrien på Minera Skifer
 A/S og fra prosjekt i helsesektoren
v/fysioterapeut Kjetil Sandsten, Oppdal

15.00 – 15.30: Arbeidslivssentrenes rolle i aktuelle prosjekter
Samarbeid mellom BHT og arbeidslivssentrene, rolleavklaring
v/Gry Sæterbø og Espen Nordgård Jakobsen, NAV Arbeidslivssenter

15.30 – 15.45: Oppsummering og avslutning 

Påmelding - frist 15. november

Påmelding til mailadresse: arbeidsmedisin@stolav.no innen torsdag 15. november. Viktig! Kursavgiften vil bli fakturert ut ifra din påmelding så det er viktig at du gir oss riktig FAKTURAADRESSE

Kursavgift

Kursavgift kr.1500- (inkl. lunsj + kurspakke)

Når og hvor

Dato
21.11.2018 
Klokkeslett
08:30-15:45
Sted
Det store auditoriet MTA, Medisinsk Teknisk Forskningssenter, St. Olavs hospital/NTNU
 
Arrangør
Arbeidsmedisinsk avdeling
 
Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.