Temadag høsten 2015: Lunger - Allerg i og overfølsomhet

Fagseminar, 09.12.2015, Arbeidsmedisinsk avdeling

Arbeidsmedisinsk avdeling arrangerer to temadager i året. En på våren og en i løpet av høsten. Målgruppen for temadagen er i hovedsak bedriftshelsepersonell
Målgruppen for temadagen er i hovedsak bedriftshelsepersonell

Når og hvor

Dato
09.12.2015 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Medisinteknisk forskningssenter
Det store auditoriet, MTA
 
Arrangør
Arbeidsmedisinsk avdeling
 
Kontakt
Påmelding til torgunn.qvenild@stolav.no innen 03.12.2015.
Kursavgiften bil bli fakturert ut i fra din påmelding så det er viktig at du gir oss riktig fakturaadresse.
Kursavgift er kr 1650,- (inkludert lunsj)
 

PROGRAM

 

               0830-0900  Registrering  kaffe/te

               0900-0910   Velkommen og praktiske detaljer

                                     v/avdelingsoverlege Bjørn Hilt

               0910-0955   Reaksjoner i luftveiene fra støv og gass

                                     v/overlege Siri Slåstad

               0955-1040   Hva er allergi og hvordan finner man ut av det

                                     v/professor Erik Florvåg

               1040-1110   Kaffe/te

               1110-1200   Allergi forts.

               1200-1300   Lunsj

               1300-1345   RAAO i Midt-Norge

                                     v/overlege Anders Tøndell

               1345-1415   Kaffe/te

               1415-1500  Allergiske luftveislidelser –

                                    klinikk, utredning og forebygging

                                    v/ overlege Malcolm Sue-Chu

               1500-1545  Overfølsomhetsreaksjoner i luftveiene -

                                   klinikk, utredning og forebygging

                                   v/overlege Siri Slåstad

               1545-1600   Oppsummering og avslutning ved ordstyrer

                        Ordstyrer: Bjørn Hilt

 

Kurset er søkt godkjent med seks valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning for arbeidsmedisin og allmennmedisin