Svimmelhet. Lærings- og mestringskurs

To dagers pasientopplæring for deg med svimmelhet grunnet sykdom/skade i balanseorganet. Pårørende er velkomne til å delta.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. 

I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.  

Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Kurset varer i to dager. Det serveres kaffe og te på kurset. Vi anbefaler at du tar med matpakke til lunsjen.

Kursavgift tilsvarende egenandel ved poliklinisk konsultasjon (kr. 375,- pr. 2020). Ved frikort er kurset gratis.

Innhold

  • Hva er svimmelhet / behandling
  • Vestibulær rehabilitering / trening / avspenning
  • Energiøkonomisering
  • Rettigheter

Mål

Målet med kurset er at du som opplever svimmelhet grunnet sykdom/skade i balanseorganet skal få hjelp til å mestre hverdagen med helseutfordring, oppleve bedre forståelse og kontroll over hverdagen. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon, kan bidra til dette. I tillegg til forelesninger blir det anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved opplæring

Vår kursoversikt

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

Les om virus på balansenerven på www.helsenorge.no

Fant du det du lette etter?