Svimmelhet, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 25.03.2020-26.03.2020, LMS klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs hospital

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med svimmelhet grunnet sykdom/skade i balanseorganet

Kurset arrangeres fortløpende ved behov. Neste kurs arrangeres 25. og 26. mars 2020.

Målet med kurset er at du som opplever svimmelhet grunnet sykdom/skade i balanseorganet skal få hjelp til å mestre hverdagen med helseutfordring, oppleve bedre forståelse og kontroll over hverdagen. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon, kan bidra til dette. I tillegg til forelesninger blir det anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger.

Tema

  • Hva er svimmelhet / behandling
  • Vestibulær rehabilitering / trening / avspenning
  • Energiøkonomisering
  • Rettigheter

Kurskostnad

Egenandel kr. 351,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Dato
25.03.2020-26.03.2020 
Klokkeslett
09:15-14:45
Sted
1902-bygget
St. Olavs Hospital, 1902-bygget, 1. etasje,
Lærings- og mestringssenteret, venstre fløy, 1. dør til høyre
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med ØNH-avdelingen 
Innlegg fra
ØNH-lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og brukerrepresentant 
Kontaktinformasjon
Påmelding: tlf. 72 57 13 03

Ved spørsmål, kontakt kursansvarlig rita.vederso.larsen@stolav.no
 

Fant du det du lette etter?