Svimmelhet, lærings- og mestringskurs

Gruppeopplæring, 26.10.2017-27.10.2017, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

To dagers lærings- og mestringskurs for deg med svimmelhet grunnet sykdom/skade i balanseorganet

Kurset arrangeres fortløpende ved behov. Neste kurs planlegges våren 2018.

Målet med kurset er at du som opplever svimmelhet grunnet sykdom/skade i balanseorganet skal få hjelp til å mestre hverdagen med helseutfordring, oppleve bedre forståelse og kontroll over hverdagen. Det å dele erfaringer med andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon, kan bidra til dette. I tillegg til forelesninger blir det anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger.

Tema

  • Hva er svimmelhet / behandling
  • Vestibulær rehabilitering / trening / avspenning
  • Energiøkonomisering
  • Rettigheter

Kurskostnad

Egenandel kr. 345,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringssenter St. Olav eller per post til
St. Olavs Hospital HF
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Når og hvor

Dato
26.10.2017-27.10.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
1902-bygget
St. Olavs Hospital, 1902-bygget, 1. etg.
Lærings- og mestringssenteret, venstre fløy, 1. dør til høyre
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
i samarbeid med ØNH-avdelingen 
Innlegg fra
ØNH-lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og brukerrepresentant 
Kontakt
Påmelding: tlf. 72 57 13 03

Ved spørsmål, kontakt kursansvarlig rita.vederso.larsen@stolav.no