Stomi, lærings- og mestringskurs

Kurs, Kl. 9:00 - 15:00, LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Lærings- og mestringskurs for stomiopererte i Midt-Norge (operert 2010-2017). Pårørende er velkommen til å delta. Kurset går over en dag.

Målet med kurset er å få kunnskap om stomi, dele erfaringer og mestringsstrategier.

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis to ganger per år.

Aktuelle tema

  • å leve med stomi
  • årsaker og konsekvenser av operasjon
  • stomipleie
  • fysisk aktivitet og trening
  • erfaringsutveksling

Kurskostnad

Egenandel kr. 345,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 05515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege for å delta på kurset.

Henvisning leveres til kursansvarlig første kursdag, eventuelt sendes elektronisk til Lærings- og mestringssenter St. Olav eller per post til
St. Olavs Hospital HF
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Når og hvor

Tid
Kl. 9:00 - 15:00
Sted
1902-bygget
St. Olavs Hospital, 1902-bygget, 1. etg.
Lærings- og mestringssenteret, venstre fløy, 1. dør til høyre
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner i samarbeid med Gastrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital HF 
Innlegg fra
Kirurg, fysioterapeut, sykepleier og brukerrepresentant 
Kontakt
Påmelding: tlf. 72 57 13 03

Ved spørsmål, kontakt kursansvarlig på e-post: unni.tangen@stolav.no