Stomi, lærings- og mestringskurs

Kurs , Kl. 9:00 - 15:00 , LMS Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Lærings- og mestringssentre ved St. Olavs Hospital

Lærings- og mestringskurs for stomiopererte i Midt-Norge (operert 2010-2018). Pårørende er velkommen til å delta. Kurset går over en dag.

Målet med kurset er å få kunnskap om stomi, dele erfaringer og mestringsstrategier.

Kurset arrangeres fortløpende ved behov, vanligvis to ganger per år.

Aktuelle tema

  • å leve med stomi
  • årsaker og konsekvenser av operasjon
  • stomipleie
  • fysisk aktivitet og trening
  • erfaringsutveksling

Kurskostnad

Egenandel kr. 351,-. Gratis dersom du har frikort (tas med til kursansvarlig første kursdag)

Reise- og oppholdsutgifter

Om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Pasientreiser, tlf. 915 05 515, i forkant av kurset. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du på www.helsenorge.no

Overnatting

Hvis du trenger overnatting, må du ordne dette selv

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger legehenvisning med diagnose for å delta på kurset.

Henvisningen sendes før kursstart til lærings- og mestringssenteret.
Bruk elektronisk postkasse "Læring og mestring, St. Olavs hospital".

Dersom henvisende lege ikke har tilgang til elektronisk postkasse, kan henvisningen sendes per post til:
Lærings- og mestringssenteret
Klinikk for kliniske servicefunksjoner
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Når og hvor

Tid
Kl. 9:00 - 15:00
Klokkeslett
 
Sted
1902-bygget
St. Olavs Hospital, 1902-bygget, 1. etg.
Lærings- og mestringssenteret, venstre fløy, 1. dør til høyre
 
Arrangør
Lærings- og mestringssentre ved St.Olavs hospital
Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for kliniske servicefunksjoner i samarbeid med Gastrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital HF 
Innlegg fra
Kirurg, fysioterapeut, sykepleier og brukerrepresentant 
Kontakt
Påmelding: tlf. 72 57 13 03

Ved spørsmål, kontakt kursansvarlig på e-post: unni.tangen@stolav.no
 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.